пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Психологія

1 1.Психологія як наука.
2 2. Педагогіка як наука.
3 3. Поняття про психіку. Види психічних явищ.
4 4.Розвиток психіки й поведінки живих істот.
5 5. Будова і функціонування нервової системи людини.
6 6. Центральна, периферійна та вегетативна нервова система.
7 7. Фізіологічні механізми сну.
8 8. Психічне здоров’я та його забезпечення.
9 9. Свідомість, функції свідомості.
10 10. Етапи розвитку самосвідомості.
11 11. Концепція З.Фройда, Д.Узнадзе, К.Горні, К.Юнга.
12 13.Захисні механізми психіки.
13 14.Форми прояву несвідомого.
14 15. Поняття і класифікація психічних процесів людини.
15 16.Поняття, властивості, види уваги.
16 17.Поняття, властивості відчуттів.
17 18.Поняття, властивості, види сприйняття.
18 19.Поняття, процеси, види та розвиток пам’яті.
19 20.Мислення, його види, форми та операції.
20 21.Поняття і види емоцій.
21 22.Воля і вольові якості особистості.
22 23.Поняття і класифікація психічних станів.
23 24.Стани неспання: когнітивні, афективні, вольові.
24 25.Феноменологічні стани: виникнення, прояв, регуляція.
25 26.Поняття „людина, „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”.
26 27.Вітчизняні теорії особистості.
27 28.Психологічна структура особистості.
28 29.Біопсихічні властивості особистості.
29 30.Психосоціальні властивості особистості.
30 31.Зарубіжні теорії особистості.
31 32.Поняття і види темпераменту, походження теорії темпераменту.
32 33.Поведінкові властивості та регулювання прояву темпераменту.
33 34.Прояв темпераменту в навчальній та професійній діяльності.
34 35.Задатки та здібності, види здібностей.
35 36.Обдарованість, талановитість, геніальність.
36 37.Інтелект, функції і структура інтелекту.
37 38.Коефіцієнт інтелекту (IQ), тести інтелекту.
38 39.Креативність, творчі здібності.
39 40.Поняття характеру, підходи до розуміння характеру.
40 41.Риси і типи особистості.
41 42.Акцентуації характеру.
42 43.Локус-контроль особистості.
43 44.Мотиваційна сфера особистості: поняття, структура.
44 45.Потреби, види потреб.
45 46.Мотиви і процес мотивації.
46 47.Спрямованість особистості та її види.
47 48.Мотивація навчання і професійної діяльності.
48 49.„Я-образ”, „Я-концепція” як ядро особистості.
49 50.Самооцінка та рівень домагань.
50 51.Розвиток особистості, його ознаки, фактори, умови та напрямки.
51 52.Поведінка як форма активності людини
52 53.Особливості поведінки
53 54.Діяльність та її структура.
54 55.Види і типи діяльності
55 56.Спільна діяльність. Становлення спільної діяльності в онтогенезі.
56 57. Поняття та функції спілкування в життєдіяльності людини.
57 58.Сторони та види спілкування.
58 59. Міжособистісні стосунки та їх оптимізація.
59 60. Соціально-психологічна установка та соціальна перцепція.
60 64. Соціально-психологічні фактори ефективності спільної діяльності.
61 65. Самопочуття людини в групі, соціально-психологічна атмосфера та клімат.
62 66.Конфлікт: сутність, структура, класифікація.
63 68. Взаємозв’язок освіти, навчання, виховання і розвитку особистості.
64 69. Система освіти в Україні: стан і перспективи.
65 70.Парадигма і моделі освіти.
66 71. Самоосвіта особистості
67 72. Навчальна діяльність та її особливості.
68 74. Поняття виховання.
69 75. Системи та технології виховання.
70 76. Поняття про спільну діяльність
71 77. Функції управління навчанням
72 78. Особливості самоуправління у навчанні.
73 79. Функції самоуправління.
хиты: 17423
рейтинг:+49
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь