пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

140.Типи навчальних систем. Комп’ютерне тестування

Процес модернізації освіти в Україні та сучасні вимоги до ВНЗ потребують підвищення професіоналізму усіх учасників освітнього процесу, зокрема студентів. Одним з актуальних питань є підвищення об’єктивності контролю та оцінювання знань студентів. Зараз багато вузів працюють за Болонською системою, яка передбачає багатобальну шкалу вимірювання знань, умінь і навичок. Комп’ютерне тестування часто використовується для організації поточного та підсумкового оцінювання знань. Існує багато означень поняття “тестування”, які найчастіше пропонуються психологами. Практика тестового оцінювання знань свідчить, що найважливішим питанням залишається підготовка тестів.
Тестові завдання повинні відображати теми, які вивчають учні чи студенти курсу: Апаратне програмне забезпечення ПК Операційна система Window Графічний редактор Paint Текстовий редактор Word Табличний редактор Excel Система управління базами даних Acce Програма створення презентацій Power Point Мережі та Internet-технології.
Порівняно з традиційними формами контролю компютерне тестування КТ має ряд переваг:• швидке одержання результатів іспиту і звільнення викладача від трудомісткої роботи з обробки результатів тестування • обєктивність в оцінці • конфіденційність при анонімному тестуванні • тестування на компютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування, що створює позитивну мотивацію у студентів.
З огляду на це розробка різноманітних програмних засобів для підготовки й організації тестування з використанням компютера є актуальною. Говорячи про обєктивність в оцінці, слід визначити загальні для будь-якого процесу автоматизованого контролю фактори, що, на нашу думку, сприяють більш обєктивному незалежному від субєктивних установок викладачів підході до процедури оцінювання: • однакові інструкції для усіх студентів • однакова система оцінки результатів тестування • автоматизований підрахунок балів. Програма, яка використовується для тестування дозволяє: • створювати тести різного типу і змісту • використовувати при створенні тестів можливості представлення символьної і графічної інформації • проводити тестування на сучасному рівні, з дотриманням конфіденційності та у привабливій формі • встановлювати твердий часовий контроль над тестуванням • робити відновлення тестових завдань • обробляти результати тестування автоматично. Таким чином, за допомогою компютера викладач може досить швидко побудувати систему контрольних або тестових завдань. При цьому значно полегшується процес обробки результатів і виставлення оцінок.


хиты: 349
рейтинг:+2
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь