пользователей: 30155
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

137. Типи даних у СУБД MS Acce

Дані поділяються на змінні бази даних поля, змінні памяті використовуються для проміжного зберігання даних та масиви змінних памяті. Імя змінної може мати довжину до 10 символів, містити літери від А до Z, всі цифри та знак підкреслювання —. У таблиці 1 перелічені типи даних, які можуть приймати змінні.
Тип даних Характеристика Character Може містити всі символи клавіатури, максимальна довжина — 254 Currency Грошовий тип, може приймати значення від -900Е8 до +900Е8, містить 4 дробові розряди • Float Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля — 20 символів umeric Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна довжина поля — 20 символів ціла частина + дробова частина + 1, якщо є десяткова крапка Date Містить дату в такому вигляді: місяцьчислорік, наприклад, 103101
Date Time Містить дату та час, наприклад, 103101 11:59 РМ
Double Може містити числові дані, але обчислення виконуються з більшою точністю, ніж з даними типу Numeric Logical Логічний тип даних. Може приймати два значення Т True та F False Memo Дозволяє зберігати текст необмеженого розміру. Дані у цьому випадку зберігаються в іншому файлі General Може містити OLE-обєкти, компоненти Windows, обєкти, що створені в інших додатках Character binary Може містити будь-які 8-бітні значення та символ null 0 Memo binary Дозволяє зберігати відскановані зображення, оцифровану музику тощо.

138. Типи звітів та етапи розробки звітів у середовищі СУБД Acce Кінцевим продуктом більшості СКБД є звіт. В Access звіт являє собою спеціальний тип неперервних форм, що призначені для роздруковування. Для створення звіту, який можна роздрукувати і розподілити між користувачами, Access комбінує дані в таблицях, запитах і навіть у формах. Роздрукована версія форми може слугувати звітом.
Звіти, що створюються Access розподіляются на шість основних типів, так званих макетів.
- звіти в одну колонку являють собою один довгий стовпець тексту, що містить значення всіх полів кожного запису таблиці чи запиту. Напис вказує ім’я, а справа від неї вказується значення поля. Звіти в одну колонку використовуються рідко, оскільки такий формат представлення даних призводить до зайвого використання паперу.
- в стрічкових звітах для кожного поля таблиці або запиту виділяється окремий стовпець, а значення всіх полів кожного запису виводяться по стрічкам, кожне в своєму стовпці.
- багатоколоночні звіти створюються зі звітів в одну колонку при використанні колонок “газетного” типу або колонок “змійкою”, як це робиться в настольних видавничих системах і текстових прцесорах. Інформація, яка не поміщується в першому стовпці, переноситься в початок першого стовпця і т.д.
- груповіпідсумковий звіти являють собою найрозповсюдженіший тип звітів. В них об’єднуються дані для груп записів, а в кінці звіту вказуються підсумкові значення
- поштові наліпки являють собою спеціальний тип багатоколоночних звітів, що призначені для друку імен та адрес або інших даних з декількох полів в групах.
- у незв’язаних звітах містяться підлеглі звіти, що засновані на незв’язаних джерелах даних, наприклад, таблицях чи запитах. Створення звіту: Для створення звіту за допомогою “Мастера отчетов” потрібно: 1. Відкрити вкладку “Отчеты” у вікні бази даних, а потім натиснути кнопку “Создать”. З’явиться діалогове вікно “Новый отчет”. 2. для звіту потрібне джерело даних у вигляді таблиці або запиту. Виділіть потрібну таблицю у випадаючому списку діалогового вікна “Новый отчет”. Із списку у верхньому правому кутку діалогового вікна виділіть “Мастер отчетов” і натисніть кнопку ОК. На екрані з’явиться початкове вікно “Мастера отчетов”. 3. Тепер необхідно визначити, які поля будуть утворювати рядки звіту. Виберіть потрібні поля зі списку “Доступные поля”. Коли поле добавляється у список “Выбранные поля”, Access автоматично забирає його ім’я зі списку “Доступные поля”. 4. На наступному кроці є можлливість додати рівні групування до звіту. Встановіть бажаний рівень групування. За допомогою кнопки “Группировка” встановіть бажаний інтервал групування. Змінюючи інтервал групування, можна впливати на те, як Access групує дані у звіті 5. У межах групи можна сортувати записи по значенню довільного поля, причому сортування проводиться не більше, ніж по чотирьох полях. По замовчуванню прийнятий порядок сортування за зростанням 6.В наступному вікні “Мастера отчетов” необхідно вибрати для звіту один з шести стилів.


хиты: 202
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь