пользователей: 30176
предметов: 12340
вопросов: 233682
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

127. Сучасні експертні системи.

 Експертна система — це методологія адаптації алгоритму успішних рішень одної сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням компютерних технологій це тотожна подібна, основана на оптимізуючому алгоритмі інтелектуальна компютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів у відношенні до деякої галузі застосування і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань консультування, навчання, діагностика, тестування, проектування тощо без присутності експерта спеціаліста в конкретній проблемній галузі. Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань видачі рекомендацій в деякій предметній галузі Характеристики ЕС: Експертна система відрізняється від інших прикладних програм наявністю таких ознак: Моделює механізм мислення людини при застосуванні для розвязання задач в цій предметній області. Це істотно відрізняє експертні системи від систем математичного моделювання або компютерної анімації. Однак, ЕС не повинні повністю відтворювати психологічну модель фахівця в цій області, а повинні лише відтворювати за допомогою компютера деякі методики розвязання проблем, що використовуються експертом. Система, окрім виконання обчислювальних операцій, формує певні висновки, базуючись на тих знаннях, якими вона володіє. Знання в системі, зазвичай, описані деякою спеціалізованою мовою і зберігаються окремо від програмного коду, що формує висновки. Компонент збереження знань прийнято називати базою знань. Під час розвязання задач основну роль відіграють евристичні і наближені методи, що, на відміну від алгоритмічних, не завжди гарантують успіх. Евристика, в принципі, є правилом впливу англ. rule of thumb, що в машинному вигляді відображає деяке знання, набуте людиною разом із накопичуванням практичного досвіду розвязання аналогічних проблем. Такі методи є наближеними в тому сенсі, що, по-перше, вони не потребують вичерпної вихідної інформації, а, по-друге, існує певний ступінь впевненості або невпевненості в тому, що запропонований розвязок є правильним.
Експертні системи відрізняються і від інших видів програм із галузі штучного інтелекту.

Експертні системи застосовуються для предметів реального світу, операції з якими зазвичай вимагають великого досвіду, накопиченого людиною. Експертні системи мають яскраво виражену практичну направленість для застосування в науковій або комерційній сфері. Однією з основних характеристик експертної системи є її швидкодія, тобто швидкість отримання результату та його достовірність надійність. Дослідницькі програми штучного інтелекту можуть бути і не дуже швидкими, натомість, експертна система повинна за прийнятний час знайти розвязок, що був би не гіршим за розвязок, що може запропонувати фахівець в цій предметній області. Експертна система повинна мати можливість пояснити, чому запропоновано саме цей розвязок і довести його обґрунтованість. Користувач повинен отримати всю інформацію, необхідну йому для того, аби переконатись в обґрунтованості запропонованого розвязку.
Типові експертні системи можуть мати таку структуру: База даних не обовязкова

База знань Машина виведення розвязувач Підсистема пояснень Інтерфейс користувача.
База знань складається з правил аналізу інформації від користувача з конкретної проблеми. ЕС аналізує ситуацію і, залежно від спрямованості ЕС, дає рекомендації з розвязання проблеми. ЕС створюється за допомогою двох груп людей: інженерів, які розробляють ядро ЕС і, знаючи організацію бази знань, заповнюють її за допомогою:

експертів експерта за фахом.


хиты: 84
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь