пользователей: 30176
предметов: 12340
вопросов: 233682
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

123. Структура мікропроцесора. Основні дії мікропроцесора.

 Мікропроцесор — це центральний блок персонального компютера, призначений для управління роботою всіх інших блоків і виконання арифметичних і логічних операцій над інформацією. Мікропроцесор виконує такі основні функції: читання і дешифрування команд з основної памяті; читання даних з основної памяті і регістрів адаптерів зовнішніх пристроїв; прийом і обробку запитів і команд від адаптерів на обслуговування зовнішніх пристроїв; обробку даних та їх запис в основну память і регістри адаптерів зовнішніх пристроїв; вироблення керуючих сигналів для всіх інших вузлів і блоків компютеру.
До складу мікропроцесора входять наступні пристрої. 1. Арифметико-логічний пристрій призначений для виконання всіх арифметичних і логічних операцій над числовою і символьної інформацією. 2. Пристрій управління координує взаємодію різних частин компютера. Виконує наступні основні функції: формує і подає в усі блоки машини в потрібні моменти часу певні сигнали управління керуючі імпульси, зумовлені специфікою виконання різних операцій, формує адреси комірок памяті, використовуваних виконуваної операцією, і передає ці адреси у відповідні блоки компютера, отримує від генератора тактових імпульсів зворотну послідовність імпульсів. 3. Мікропроцесорна память призначена для короткочасного зберігання, запису й видачі інформації, використовуваної в обчисленнях безпосередньо в найближчі такти роботи машини. Мікропроцесорна память будується на регістрах і використовується для забезпечення високої швидкодії компютера, так як основна память не завжди забезпечує швидкість запису, пошуку й зчитування інформації, необхідну для ефективної роботи швидкодіючого мікропроцесора. 4. Інтерфейсна система мікропроцесора призначена для звязку з іншими пристроями компютера. Включає в себе: внутрішній інтерфейс мікропроцесора буферні запамятовувальні регістри схеми управління портами вводу-виводу і системною шиною. Порт вводу-виводу — це апаратура сполучення, що дозволяє підключити до мікропроцесора, інший пристрій. Найважливішими характеристиками мікропроцесора є:

тактова частота. Характеризує швидкодію компютера. Режим роботи процесора задається мікросхемою, званої генератором тактових імпульсів. На виконання процесором кожної операції відводиться певна кількість тактів. Тактова частота вказує, скільки елементарних операцій виконує мікропроцесор за одну секунду. Тактова частота вимірюється у МГц

розрядність процесора — це максимальна кількість розрядів двійкового числа, над яким одночасно може виконуватися машинна операція. Чим більше розрядність процесора, тим більше інформації він може обробляти в одиницю часу і тим більше, за інших рівних умов, продуктивність компютера.


хиты: 867
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь