пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

23.Зміст і признач-я основ-х математ ф-ій в Excel, приклади

Матем ф-ії використ числ дані як аргументи,яким-небудь чином трансфор їх і видають результат у вигляді чисел-го знач-я.Математ ф-ії є 4 загал типів:основ матем, логаріфм, тригонометі і матричні.За допом основ матем ф-ій викон-я загал обчисл-я.Пр:ф-ія АВS(х) повертає абсолют знач-я числа х. Ф-ії 0КРВВЕРХ (х,знач), ЧЕТН(х),0КРВНИЗ(х, знач), ЦЕЛОЕ(х), ОКРУГЛТ(х,знач), ОКРУГЛ(х,знач), КРУГЛВВЕРХ (х,знач), ОКРУГЛВНИЗ(х,знач),  НЕЧЕТ(х) і ОТБР (х, знач) перетвор х в ціле, використ-чи для цього різні логіч підстави. Аргументом знач є значущість розряду, яка є знач-м, кратне якого потрібно округ-и. Ф-ія ЗНАК(х) поверт знач-я 1, 0 з тим же знаком, який має х, або 0, якщо х є 0. Ф-ія ОСТАТ(х1,х2) поверт модуль або залишок від х1/х2.Вона використ-я для перетвор-я велик кута (х1>2П) назад в 1-у кола (0<х<2П),  напр: ОСТАТ(2,703хПИ(   ),2хПИ(   ))= ,703П. Ф-ія ОСТАТ також застосов-я як частина логіч формули для визнач-я, в якому випадку знач-я є парним кратним якогось числа, напр: (ОСТАТ(X,10)=0)=ИСТИНА для X=…,-10,0,10,... Ф-ія КОРІНЬ (х) поверт знач-я квадрат кореня з х. КОРЕНЬПИ (Х) поверт квадр корінь з хП.Ф-ії СУММ(список), ПРОИЗВЕД(список), ЧАСНОЕ(х1,х2), СУММПРОИЗВ(матр-а1,матр-а2), СУММКВ(список) викон різні види підсумовув-я списків членів. Ф-ії СЛЧИС( ) і СЛУЧМЕЖДУ(нижче,  вище) поверт випад числа.


хиты: 351
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь