пользователей: 30176
предметов: 12340
вопросов: 233682
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

22.Зміст і признач-я основ-х фінан-х ф-ій в Excel, приклади

За допом фінан ф-ій здійсн-я такі фінан розрахунки, як обчисл-я суми платежу по позиці, обсяг період платежів по вклад-ю або позиці...Аргументами фінан ф-ій є величини:  майбут вартість- вартість вклад-я або позики по за­верш-і усіх платежів;к-ть виплат- загал к-ть платежів/періо­дів виплат; виплата- обсяг період-х платежів по вклад-ю або позиці; поточ вартість- почат вартість вклад-я або позики;ставка- відсотк ставка або знижка по вклад-ю;тип-режим, що показує, як здійсн-я виплати (на­прикін періоду чи на поч).Для розрах відсотк ставки застосов-я ф-ія =НОРМА(к-сть платежів;виплата;поточна вартість;майб вартість;тип). Для розрах строку платежів використ ф-я =КПЕР(ставка; виплата;поточ знач-я;майб зна­ч-я;тип). Вирах майбут знач-я вкладу на основі постій від­сотк ставки =БЗ (ставка;к-сть виплат;виплата;поточ вартість;тип).Для розрах поточ варт-ті єдиної суми вклад-я (позики) і фіксов період платежів =ПЗ(ставка;к-сть платежів;виплата;майб вар­тість;тип). Повер суму період платежа для ануїтет на основі пост-ті сум платежів і пост-ті процент ставки.ПЛТ(ставка; кпер;пс;бс;тип)


хиты: 309
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь