пользователей: 30155
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

19.Експерні сист-и, їх відм-і від традиц-х систем

Експерт сис-а -програма,що повод-я подібно експерту в

деякій,вузькій приклад обл.Типові застосув-я експерт систем містять у собі такі задачі:медич діагностика,локаліз-я несправностей в устаткув-і і інтерпрет-я результатів вимірів. Особл-і ЕС,що відріз-ть їх від традиц сист,поляг-ь у тім,що вони пов-і волод-и: 1.компетентністю: -досяг експерт рівня рішень(в конкрет предмет обл мати той же рівень професіон-му,що й експерти-люди),мати актив і адекватну  працездат-ь(здатність лише поступово зниж-и якість роботи з міри наближ-я до границь припуст надійності даних).2.можлив-ю до символ-х міркувань: -представ-и знання в символ-му виді,переформ-ти символ знання(символ-рядок знаків, що відповід змісту поняття). 3.глибиною: -працюв в предмет обл,що містить важкі задачі,використ-ти складні правила.4.самосвідомістю: -дослідж-и міркув-я (перевір їхню правильність),-пояснюв свої дії.Традиц системи розроб-ся так, щоб щораз породжув правильн результат,а ЕС розроб-і для того,щоб поводит-я як експерти(іноді здатні помил-я). У традиц сист помилки нелегко знайти і виправ.ЕС  мають потенційну можлив-ь учитися на своїх помилках.   


хиты: 426
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь