пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

18.Доціл-ь використ-я комп’ют-ої техніки та прогр-их засобів при розв’яз-і завд-ь менеджм-у

Застосув-я ПК є створ-я програмно-апарат комплексів, що забезпеч оператив задовол-я інформац і обчислюв-х потреб спеціалістів.Такі апаратно-програм комплекси назив АРМами (автоматизован робоч місцями).АРМи забезпеч:-зручне введ-я проблемно-орієнтов ін форм-ії; швидк доступ до введен даних;-формув-я і обробку документів склад структури;-створ-я особист картотек,ділов записників.АРМи створюв-і були в міру накопич-я досвіду розробки різних приклад програм продуктів типу інтегров-о пакета MS Office,де є текст редактор MS Word,процесор електрон табл MS Excel,система управл-я бд MS Access,процесор презентацій Power Point.Засоби ділов графіки дають можл-ть корист-ві виділ ті дані,які потрібно хоче графіч представити.Сучас системи обробки інфор-ії застосов обчислюв-і мережі-тепер не треба всі дані тримати в 1у місці,а можна користув-я ними за допом засобів мережі,виклик-и потріб дані.При цьому можна використ-и гіперпосил-я на документи/табл,розміщ-і в інш компі,для їх швидк перегляду.


хиты: 303
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь