пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

16.Глоб-а комп’ют-а мер-а Internet. Склад послуг

Мережа Internet створ наприкін 60-х поч 70-х рр з метою забезпеч-я спільн використ-я інформації. Internet -глобал мережа,яка поєдн 10 тисяч комп мереж, розташ-х по всьому світу. Послуги Internet-комплекс послуг на базі IP:доступ (транспорт) в Internet, електр пошта, створ-я і розміщ-я власної web-сторінки на сервері провайдера,доступ до відкрит телеконференцій, передача файлів (FTP),доступ до місцевих (регіон) і міжнар інформац джерел, до пошук систем і баз даних, підключ-я комунікац вузлів і серверів користувача до мережі провайдера для для організ-ї доступу і використ-я сервісів Internet. FTP- протокол передачі файлів, який дозвол отримувати і передав текстові і двійкові файли. FTP-сервери містять останні версії програм забезпеч-я, драйвери підтримки апарат засобів. Електрон пошта- система,що дозвол пересилати по­відомл-я з комп'ютера на інший через модем або ме­режеве з'єдн-я. Адреса електр пошти має вигляд:ім'я_користувача@хост.домен. USENET- загальнодоступна мережа користувачів, у межах якої люди можуть поєднув-я в диску­с групи і обмін-я знаннями, проблемами.TELNET- протокол, який дозвол перетвор комп'ютер у віддалений термінал іншого комп'ютера.


хиты: 381
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь