пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

21.Задачі на прогноз-я, задачі оптиміз-ії, задачі оцінки інвестицій, фінансові задачі

Задачі на прогноз-я:1.Підбір параметрів: -встанов курсор у комірку, -коман Сервис/Подбор параметра,з'яв-я вікно,де в полі Установить в ячейке визнач знач-я,яке треба знайти,а в полі Изменяя знач-е ячейки ввод адресу комірки,знач-я якої необхід змін→кн ОК.2.Прогноз-я за допом сценаріїв:Сервис/ Сценарии.Відкрив-я діалог вікно Диспетчер сценариев→кноп Добавить.У наступ вікні Измен-е сценария задають ім’я для створ-я сценарію,занос діапазон клітинок,знач-я яких підляг зміні→ОК.Відкрив вікно Знач-я ячеек сценария із набором значень клітинок для сценарію.Для створ-я наступ варіанту сценарію в цьому вікні треба натис кн Добав-ь.Оптиміз-ії-коман Поиск реш-я:1.виділ на аркуші цільову комірку,де введ формула.2.ком Сервис/Поиск реш-я,відкрив-я діалог вікно Поиск реш-я.В текст-у полі Установ целев ячейку з'яв-я посил-я на комірку.У групі Равной перемикач за умовч-м встанов-ся в полож-я Макс-му знач-ю.3.у полі Изменяя ячейки введ змінні комірки.4.додайте обмеж-я на змінні в змінних комір-х→кноп Додати.5.натис-и кн Выпол-ь,з'яв-я діалог вікно з результ-ми процесу оптиміз-ї.6.щоб відображ знайд ріш-я у комір-х, встанов перемикач Сохран найден реш-е→ОК.Оцінка інвест-ій  допом ф-ій:=ЧПС(ставка;знач-я1;знач-я2;...)-визнач величину чистої привед-ї вартості інвест-ї.ВСД(виплати,почат приближ-я)-визнач внутр ставку прибут-ті для ряду потоків коштів, представ-х їхніми чисел-и знач-и.Фін ф-ії використ для розв’яз-я задач планув-я фін діяльн-і,визнач-я прибутків,аналізу вигід-ті капіталовкладень,кредитно-інвест політики.=ставка-процент ставка за період;кпер-загал кіл-ть платежів/періодів виплат; плт-виплата,яка здійсн-я кожн період;пс-загал сума,що рівноцінна на теперіш момент серії майбут платежів;бс-майбут вартість/баланс,який треба досяг після остан виплати;тип-логіч знач-я(0 або1).


хиты: 432
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь