пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

14.Впровадж-я об’єктів з використ-ям OLE і DDE принципів у EXCEL і у WINWORD

Є 2 основ шляхи впропадж-я і зв’язув-я об’єктів: принципи OLE і DDE. DDE- динаміч обмін даних(Dynamic Data Exchange). Дозвол вставити частину іншого файлу у поточ додаток із встановл-м зв’язку між даними. Наприк,додати частину БД Excel (часто відфільтров) у Word. Для цього виділ потріб частину табл Excel;коп-ть в буфер обміну; встанов курсор у визнач місце дока Word;активіз команду: Правка→Спец вставка.У вікні,що з’яв-я- встанов зв’язок між знач-ми 2-х додатків.Після внес-я змін у додаток- джерело Excel,такі ж зміни відбув-я у Word. Для редагув-я необхідно 2-і клац-и на встанов-му об’єкті;автомат-о завантаж-я Excel. Аналог відбув-я і вставл-я частини дока Word у Excel. OLE (Object Link Edit)– ф-ції викон-ь вставл-я цілих файлів інших докум-в.Пр.: вставити у табл Excel док, створ-й у Word. Для цього у потрібну комірку Excel встанов-о курсор,ком.: Вставка →Объект,вкладка “Создание из файла”, кн. Обзор. Серед переліку вибир док Word,кн. Вставить. У наступ вікні актив. параметр “Связь с файлом”, ОК. Встав-ся цілий докум у Excel.Для редагув-я- 2-і клац мишею на встав-му файлі. Активіз-я додаток-джерело.Аналог можна встав табл Excel у Word.


хиты: 384
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь