пользователей: 30159
предметов: 12338
вопросов: 233625
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

13.Власт-і полів в табл-ях СУБД Access. Пон-я поля зв’язув-я

Власт-ті полів:1.Ім'я-визнач,як зверт-я до даних поля при автомат операціях;2.тип-визнач тип даних,що міст-я в полі; 3.розмір-визнач гранич довжину даних,що розміщ-я в полі; 4.формат-визнач спосіб форматув-я даних в полях;5.маска введ-я-визнач форму,у якій ввод-я дані в поле;6.підпис-визнач заголовок стовпця табл для дан поля(чи використ-я ім'я поля); 7.знач-я за замовчув-м-знач-я,що ввод-я в поля автомат-о; 8.умова на знач-я-обмеж-я,що використ-я для перевірки правил-ті введ-я даних.Поля в декількох табл-х повинні бути скоординовані так,щоб відображ відомості про 1е й те саме замовл-я.Зв'язок між табл-и встанов стосунки між співпад-ми знач-и в ключ полях.З ключ полем однієї табл(голов табл),що є унікал-м ідентифікат-м кожного запису,зв'яз-я зовніш ключ іншої табл(підлегл табл).Зовніш ключ-одне(декілька) полів у табл,що містять посил-я на поле (поля) первин-о ключа в іншій табл.Поле зовніш-о ключа визнач спосіб зв'язув-я табл. Вміст поля зовніш ключа повинен збіг-я з умістом ключ поля, хоча імена полів можуть при цьому не збігатися.


хиты: 350
рейтинг:0
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь