пользователей: 30176
предметов: 12340
вопросов: 233682
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

11.Використання функцій СУММ, БДСУММ, СУММЕСЛИ в Excel . Надати приклади.


Дані функції виконують дію додавання різних значень, але мають певні особливі відмінності.
СУММ число1; число2; … Підсумовує всі числа в інтервалі комірок.
Число1, число 2, … — від 1 до 255 аргументів, для яких потрібно визначити підсумок або суму.
СУММЕСЛИдиапазон;критерий;диапазон_суммирования — Підсумовує комірки, задані критерієм.

Диапазон — діапазон, в якому потрібно підрахувати клітинки. Саме до цих клітинок відноситься критерій.

Критерий — Критерій у формі числа, виразу, посилання на клітинку або тексту, який визначає, які клітинки треба підраховувати. Наприклад, критерій може бути виражений наступним чином: 32, 32, 32, яблука або B4.
Диапазон_суммирования

- фактичні комірки для додавання.
Комірки в Диапазон_суммирования підсумовує клітинки, задані критерієм.

БДСУММ діапазон бази даних або його ім’я; поле;критерій — визначає суму значень у вказаному полі, якщо задовольняється критерій.
База даних — інтервал комірок, що формують список або базу даних. База даних являє собою список повязані дані, в якому рядки даних є записами, а стовпці — полями. Верхній рядок списку містить назви всіх стовпців.
Поле — Визначає стовпець, що використовується функцією. Назва стовпця вказується в подвійних лапках.
Критерій — Це діапазон комірок, що містить умови. В якості аргументу критерію можна використовувати будь-який діапазон, який містить принаймні один заголовок стовпця і принаймні одну клітинку під заголовком стовпця з умовою, щоб задати умову для стовпця.
=БДСУММA1:С5;3; A1:С5


хиты: 246
рейтинг:+1
Точные науки
информатика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь