пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» ЗТП

78. Політична комунікація. Сутність та форми.

Політична комунікація є сукупність процесів інформаційного обміну, передачі політичної інформації, структурирующих політичну діяльність і надають їй нового значення.

За допомогоюкомунікаціїпередається три основнихтипиполітичнихповідомлень:

1. Спонукальні (наказ, переконання).

2. Власнеінформативні (реальніабовигаданівідомості).

3. Фактичні (відомості, пов’язані з встановленням і підтриманням контакту міжсуб’єктамиполітики.

Основніфункціїполітичноїкомунікації:

1) поширеннязнань про цінностіполітики та зразкахполітичноїкультури;

2) політичнеінформуваннясуспільства;

3) інтеграціясуспільства та регулюванняполітичнихвідносин;

4) формуваннягромадської думки про політичнопроцесах.

Структура політичноїкомунікації наведена на малюнку 1.

Структура політичноїкомунікації

1. Комунікаціяформуєпевнізв'язки і відносинисуб'єктівполітики.

2. Інститути-комунікаторивиробляютьінформацію, кодують і передаютьїїспоживачам, вивчаютьгромадську думку про вплив та якістьінформації.

3. Засобикомунікації - це ЗМІ, техніко-інформаційнісистеми (центри, банки даних, мережі і технологіїпередачіінформації), інформаційні агентства, прес-центри.

4. Типи, методи і формиполітичноїкомунікації - раціональна і спонтанна комунікація, неформальніконтакти, спілкуваннягромадян з представникамиполітичнихінститутів, журналістами, комунікація в ходівиборів, референдумів, демонстрацій та іншихполітичнихакцій.

5. Змісткомунікаціївпливає на мотиваціюповедінкисуб'єктівполітики, формуваннягромадської думки; йогосоціально-політичнінаслідкиможуть бути позитивними і негативними. Сутністьполітичноїкомунікаціїполягає у цілеспрямованих контактах між людьми за допомогоюобмінуінформацією та духовногоспілкування в політичномупроцесі.

 


10.06.2014; 01:32
хиты: 227
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь