пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Інвестування

1 Поняття інвестицій як економічної категорії та їх значення у розвитку сучасної економіки.
2 Визначте основні напрямки державної інноваційної політики.
3 Схеми та джерела формування  інвестиційних ресурсів підприємства.
4 Визначте роль промислово-фінансових груп та холдингів на інвестиційному  ринку України.
5 Форми реальних інвестицій.
6 Особливості здійснення фінансових інвестицій.
7 Ознаки класифікації інвестицій
8 Визначте та охарактеризуйте основні об’єкти інвестиційної діяльності.
9 Класифікація інновацій.
10 Охарактеризуйте політику управління реальними інвестиціями.
11 Форми фінансових інвестицій
12 Сутність та основні складові інвестиційного процесу
13 Особливості реального інвестування
14 Державна інноваційна фінансово-кредитна установа: призначення та основні напрямки діяльності.
15 Еволюція поглядів на сутність та природу інвестицій
16 Назвіть основні об’єкти реальних інвестицій
17 Охарактеризуйте види та особливості обігу акцій.
18 Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності
19 Особливості інвестиційних ресурсів та їх формування.
20 Охарактеризуйте структуру ринку цінних паперів.
21 Грошово-кредитна, бюджетна та фіскальна політика в активізації інвестиційного процесу.
22 Основні джерела фінансування інвестиційних ресурсів
23 Основні функції ринку цінних паперів
24 Інфраструктура інвестиційного ринку: сутність та її складові
25 Охарактеризуйте зміст інновацій.
26 Визначте особливості функціонування первинного та вторинного ринку цінних паперів.
27 Визначте роль венчурного капіталу для розвитку підприємства.
28 Визначте основні складові інвестиційного проектування.
29 Сутність та характеристика функціональних учасників інвестиційного ринку.
30 Назвіть основні Стадії кон’юнктури інвестиційного ринку.
31 Охарактеризуйте основні складові інноваційного процесу.
32 Назвіть основних учасників ринку цінних паперів в Україні та їх функції.
33 Вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку. Назвіть стадії.
34 Охарактеризуйте основні складові інноваційного процесу
35 Визначте роль та функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
36 Оцінка і прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку
37 Назвіть основні об’єкти інноваційних інвестицій.
38 Визначте роль та функції фондових  бірж.
39 Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості окремих галузей інвестиційного ринку.
40 Охарактеризуйте фази інвестиційного проекту.
41 Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості окремої фірми.
42 Охарактеризуйте напрямки діяльності технополісу та технопарку.
43 Сутність та види бізнес-планів.
44 Сутність та чинники інвестиційного клімату.
45 Охарактеризуйте напрямки діяльності бізнес-інкубаторів
46 Структурні складові бізнес-плану.
47 Визначте особливості інтелектуальних інвестицій.
48 Охарактеризуйте основні операції, що проводяться на фондових біржах.
49 Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів.
50 Визначте роль державних органів управління в інноваційному процесі.
51 Етапи формування портфеля фінансових інвестицій.
52 Інвестиційний процес та інвестиційний цикл.
53 Фінансування інноваційних інвестицій.
54 Охарактеризуйте способи реалізації інвестиційних проектів.
55 Зміст міжнародної інвестиційної діяльності та її чинники.
56 Охарактеризуйте стадії кругообігу реальних інвестицій.
57 Визначте основні види та форми цінних паперів.
58 Стадії інвестиційного циклу/
59 Визначте, за якими принципами здійснюється оцінка об’єктів реального інвестування.
60 Охарактеризуйте права та обов’язки інвесторів та учасників інвестиційної діяльності.
хиты: 14439
рейтинг:+8
Общественные науки
экономика
денежные отношения
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь