пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Задачі

Завдання 1

На замовлення кліента банк "Київ" купує 10000 дол.США на УМВБ за курсом USD/UAH - 3.5000. Комісія банку за придбання валюти складає 0.3 % . На день про-ведення угоди на УМВБ курс USD/UAH становив 3.5600 - 3.5920. Визначити залишок невикористаних коштів у національній валюті клієн-та банку і скласти бухгалтерські проводки.

 
 
Завдання 2

Банк придбав комп’ютер за 6250 грн. Визначена чиста лікві-даційна вартість наприкінці строку корисного використання 250 грн. Визначений строк корисного ви-користання 3 роки. Використовуючи рівномірний метод розрахунку амортизації визначити балансову вартість компютера через 15 місяців.

Рішення

Cтрок корисного викор = (ЦП-ЛВ)N

N=12*3=36.

(6250-250)/36=166,67грн.

за 15 міс. = 166,67*15=2500,05

Вартість через 15 м. =6250-2500,05= 3749,95 грн.

 
Завдання 3

5 січня 1999 року банк роз-містив серед акціонерів 5000 власних простих акцій за ціною 10.50 грн. за акцію (номінал 10грн.). 25 січня 2000 року банк викупив 2200 власних простих акцій, що перебували в обігу за ціною 12 грн. за акцію. Скласти бухгалткрські проводки за операціями.

Рішення

10*5000=50000грн

0,50*5000=2500-емісійний дохід

2200*10=22000

(12*22000)-22000-2500=1900

1)облік емісійних різниць

Дт:2600  (52500)

Кт:5000  (50000)

Кт:5010 (2500)

2)Викуп власних акцій

Дт:5002 (22000)

Дт:5010( 2500 )

Дт:5030 (1900)

Кт:2600 (26400)

 

Завдання 4

Банк видає кредит 20 000 грн. на поточні потреби на 6 міс. за ставкою 56% . Комісійна винагорода банку складає 120 грн. (кількість днів користування позикою підраховуються за методом "30/360"). Скласти бухгалткрські проводки враховуючи, що стягнення відсотків за користування кредитом та комісійні стягуються банком умомент видачі кредиту.

Рішення

1)Видача кред  Дт2062 Кт2600(20тис)

2)Нарах %  Дт 2068 Кт 6026 (5600)

3)Комісія  Дт2600  Кт6111 (120 грн)

4)Повернення кредиту

Дт2600(25600)

Кт2062(20000)

Кт2068(5600)

 

Завдання 5

Станом на 01. 12. 1999 року кредитний портфель банку (кредити надані клієнтам) сформовано за та-кими групами:

групи кредитів

сума. грн.

С-ма р-ву,      грн.

стандартні

10000

200

субстандартні

5000

1000

сумнівні

2000

1000

Усього:

17000

2200

Протягом місяця проведено наступні операції:

03.12. 99 банк видав нових кредитів на суму 2000 грн.

10.12. 99 поліпшився фінансовий стан позичальника. тому кредит на 800 грн. якеий було віднесено до "субстандартних" кредитів. перенесено до категорії "стандартні"

15.12. 99 банк визнав без-надійним кредит на суму 1000 грн., який було віднесено до категорії "сумнівні"

Розрахувати суму резерву для усіх груп кредитів на 01.01. 2000 року і скласти бухгалтерські проводки.

Рішення

1)Створення резерву

Дт:7702 (2200грн)

Кт:2401 (200грн)

Кт:2400 (2000 грн)

2)Перенесення „субстандартних” кредитів до „стандартних”

Дт2400 Кт2401 (800)

Списання безнадійної заборгованості за рах. резервів станом на 15.12.99

Дт:2400 кт2096 (1000)

За станом на 01.01.2000р.

Групи кредитів

сума. Грн.

С-ма р-ву,      грн.

Стандартні

10000+2000+ 800=12800

256              (2%)

Субстандартні

5000-800=4200

840                (20%)

Сумнівні

2000-1000=100

500             (50%)

Безнадійні

1000

1000             (100%)

Усього:

19000

2596

Відсотки-це %ризику.

Завдання 6

Банк "Україна" має частку у статутному фонді банку "Київ"  31. 4 %. 1 квітня 1999 року банк "Україна" придбав 11000 простих акцій банку "Київ"  за ціною 15 грн. за акцію ( номінал акції 10 грн.) 31 грудня 1999 року банк "Київ"  згідфінансової звітності звітував про чистий прибуток 200 000 грн. Скласти бухгалтерські проводки і визначити девідендний дохід банку "Україна" за придбаними акціями.

Рішення

Вартість акцій: 15*11000=165000грн

1)Придбання акцій

Дт: 3002 Кт:1200  (165000)

2)Частка в чистому прибутку: 200000*0,314= 62800 грн

Дт:3002 Кт:6300 (62800)

 

Завдання 7

Між банком "Київ" та НБУ укладено довгострокову кредитну угоду за рахунок коштів міжна-родних організацій на суму 450 000 дол. США . За умовою угоди комісія у розмірі 1 % стягується під час видачі кредиту. Скласти бухгал-терські проводки.

Рішення

%= 10 дол.

1)Видача готівки і сплата комісії

Дт:1500 (990дол)

Дт:7101 (10 дол)

Кт:1325 (1000 дол)

2)Поверненя кредиту

 Дт:1325 (1000дол)

 Кт:1500 (1000дол)

 

 

Завдання 8

Між банком "Київ" та його клієнтом укладено довгострокову кредитну угоду на суму 100 000 дол. США з одночасним отриманням комісія у розмірі 1 %. Скласти бух-галтерські проводки при наданні та погашенні кредиту.

Рішення

1)Видача кредиту Дт 2074 Кт2600 (100 тис $)

2)Комісія Дт2600   Кт6111 (1000$)

3)Поверн кредиту Дт 2600 Кт 2074 (100 тис $)

 

Завдання 9

1.на суму 10 грн.                  2.Сплачено вартість торговельного патенту на суму 200 грн.

3.Попередня оплата за послуги, які будуть надані у майбутньому на суму 200 грн.Визначити податок на прибуток банку за січень місяць.

 

 

Завдання 10

Протягом  січня місяця банк провів такі операції:

1.Нараховано відсотки за кредитною угодою 1 у сумі 2000 грн.( угодою передбачено щомісячне нарахування та сплату відсотків).

Дт:2048 2000грн

Кт:6024 2000грн

2.Нараховано відсотки за депозитною угодою  у сумі 50 грн.

Дт:7040 50 грн

Кт:2628 50 грн

3.Отримано відсотки за кредитною угодою 1 у сумі 2000 грн. за звітний місяць.

Дт:1200 2000грн

Кт: 2048 2000 грн

4.Отримано відсотки за кредитною угодою 1 у сумі 2000 грн. авансом за один місяць.

Дт:1200 2000 грн

Кт:3600 2000грн

5.Нараховано відсотки за кредитною угодою 2 у сумі 100 грн.( угодою передбачено нарахування та сплату відсотків у кінці дії угоди).

Дт:2048 100 грн

Кт:6024 100грн

6.Нараховано відсотки за годою 3 у сумі 100 грн.( угодою передбачено щомісячне нарахування та сплату відсотків).

Дт:2048 100 грн

Кт:6024 100грн

7.Реалізовано ощадні сертифікати, емітовані банком на суму 3000 грн.

Дт:1001 3000 грн

Кт:3320 3000грн

8.Нараховано відсотки за ощадними сертифікатами, емітовані банком на суму 10 грн.

Дт: 7052 10 грн

Кт:3328 10 грн

9.Сплачено вартість торговельного патенту на суму 200 грн.

Дт:7499 200грн

Кт:1200 200 грн

10. Попередня оплата за послуги, які будуть надані у майбутньому на суму 200 грн.

Дт:3500 200 грн

Кт:1200 200 грн

Скласти бухгалтерські проводки за даними операціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 11

Банк 3 жовтня акцептував платіжне доручення клієнтана на суму 75000 грош. од. для розрахунків з відділенням зв‘язку за переказами коштів окремим громадянам. Відділення зв‘язку подало 10 жовтня до банку реєстр акцептованих платіжних доручень, прийнятих для оплати переказів.

      Складіть бухгалтерські проводки.

Рішення

Д-т:2600(поточний рахунок клієнта) 75000 грн

К-т:2602 75000 грн

Д-т:2602 75000 грн

К-т:2600(поточвний рахунок підприємстива зв’язку) 75000 грн

 

Завдання 12,14

Громадянин України 5 жовтня звернувся до банку з заявою про продаж дорожнього чека «VISA» на суму 3000 нім. марок.

     Складіть бухгалтерські проводки.

Рішення

Облік бланків дорожніх чеків:

Д-т:9819 1

К-т:9910 1

Продаж чеків:

Д-т:1001 3000 дол

К-т:1919(1011) 3000 дол

Списання чеків:

Д-т:9910 1

К-т:9819 1

 

Завдання 13

Комерційний банк «Україна» прийняв до сплати від АТ «Світоч» платіжне доручення на суму 5000 грн. за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ.

  Складіть бухгалтерські проводки в комерційних банках.

Рішення

Банк АТ «Україна» (платнпик):

    Дт:2600( рах платн)  Кт1200 (5000)

Банк КБ «Аркада»  (банк-отримувач)                      

  Дт:1200 Кт:2600(Рах отрим) (5000)

 

Завдання 15

Комерційний банк «Аркада» 5 березня зарахував на рахунок постачальника платіж у сумі 141400 грн. з відкритого у нього непокри-того акредитиву. [Комісія] Банк одержав право прямого дебетування коррахунку від банку-кореспон-дента.

 Охарактеризуйте порядок оформлення прямих кореспон-дентських відносин між банками.

Складіть бухгалтерські про-водки в комерційних банках.

Рішення

Виконуючий банк (отримувач)

1)Отримання повід про відкр акредитиву

Дт:9122Кт:9900 (141400)

2)Комісія Дт:2600  Кт:6110 (∑комісії)

3)Закриття акред Дт 9900 Кт9122(141400)

4)Сплата акред Дт1600 Кт2600(141400)

Банк - платник (емітент):

1)Відкриття акрид Дт 9020Кт 9900

2)Комісія Дт:2600 6110(∑комісії)

3)Предявл до сплати Дт9900 Кт9020(141400)

4)Закриття Дт1500  Кт2

600(141400)

 

 

Завдання 16

Банк 1 липня прийняв від Петренко Г.П. готівкою на вклад строком на 6 місяців 5 000 грн. Відсотки нараховуються із розрахунку 30% річних. Згідно угоди відсотковий дохід виплачується по закінченні строку.

Складіть бухгалтерські проводки: із залучення депозиту та нарахування відсотків.

Відс=((5000*30)/100*(180/360))=  750 грн.

Рішення

1)Відкриття деп Дт:1001 Кт:2630  5000 грн

2)Нарах % Дт:7041 Кт:2638 750 грн

3)Сплата % Дт:2638  Кт1001 750 грн

4)Закриття деп Дт 2630 Кт1001 5000грн

 

Завдання 17

Комерційною фірмою в АКБ «Мрія» відкритий поточний валютний рахунок. 25 вересня фірма здає виручку в іноземній валюті для зарахування на рахунок у сумі: доларів США - 750; японських ієн - 2500.

Складіть бухгалтерські проводки.

Рішення

1)Надходження виторгу

Дт:1001(1500) Кт:2603 (750 дол)

Дт:1001 (1500) Кт:2603 (2500 ієн)

2)Зарахування виторгу на рахунок клієнта

Дт2603 Кт2600(750дол/2=375дол)

Дт2603Кт2600(2500ієн/2=1250ієн)

3)Продаж частини виторгу Дт2603Кт1500(375дол)

    Дт2603Кт1500(1250ієн)

4)Надходження нац валюти на рах клієнт

Дт1500Кт2600(375*Курс)

Дт1500Кт2600(1250*Курс)

 

Завдання 18

Банк задовольнив прохання фірми щодо акцепту виписаного нею векселя на суму 65000 грн. За це банк отримав комісійну винагороду - 4% від суми векселя.

Складіть бухгалтерські проводки.

Рішення

Комісійна виногорода= ((65000*4)/100)=2600 грн

1)Акцептування векселя Дт3114 Кт3302 (65000)

2)Комісія Дт2600 Кт6111(2600)

 

Завдання 19,21

Спільному підприємству у АКБ «Юність» відкрито поточні рахунки в національній та іноземній валютах. Підприємство звернулось 2 листопада до банку з заявою про купівлю 2000 марок для оплати контракту.

Складіть бухгалтерські про-водки.

1)Списання грн. еквіваленту Дт 2600Кт1500(2000*Курс)

2)Купівля Дт1500Кт2600(2000)

 

Завдання 20

Банківська установа придбала акції інших емітентів на        100 000 грн. Через 6 місяців їх курсова вартість зросла до   480 000 грн. і банк їх реалізував.

 Складіть бухгалтерські проводки.

Рішення

1)Придбання акцій 3003 1200 (100 тис)

2)Переоцін акцій 3007 Кт 6203 (480-100=300)

3)Реалізація акцій

Дт1200 480000

Кт3003 100000

Кт3007 380000

 

Завдання 22

Банк придбав облігації не власної емісії у свого клієнта на суму 50 000 грн. Через 3 місяці їх курсова різниця почала різко падати і банк спішно їх реалізував за 30 000 грн.

Складіть бухгалтерські про-водки.

Рішення

1)Придбання обліг

Д-т:3212  Кт 1200 (50000)

(якщо нарах%  3218 6053 ,

отрим % 1200 3218)

2)Переоц обл 6203 3015 (50000-30000)

3)Реал з дисконтом

Дт 1200 (30000)

Дт 3015 (20000)

Кт3212(50000)

 

 

Завдання 23,28,31

24 листопада спільне підприємство подало в АКБ «Мрія» заяву та платіжне доручення про перерахування з його валютного рахунку суми в розмірі 4570 дол. США згідно з контрактом з постачальником з Польщі.

Складіть бухгалтерські проводки за рахунком при імпортних операціях.

Рішення

1)Перерахування валюти Дт:2600 Кт:1500 (4570 дол)

2)Комісія Дт:2600 Кт:3800 (%комісія)

3)Відображення комісії в грн. Дт3801Кт6110 (%комісії*Курс)

 

Завдання 24

Банк 20 липня прийняв від Петренко Г.П. готівкою на вклад строком на 6 місяців 2 000 грн. Відсотки нараховуються із розрахунку 24% річних. Згідно угоди відсотковий дохід виплачується по закінченні строку.

Рішення

Відсоток= ((2000*24)/100*(180/360))=240 грн

1)Відкриття рах  Дт1001  Кт 2630 (2000)

2)Нарах % Дт7041 Кт2638 (240)

3)Сплата % Дт2638 Кт1001 (240)

4)Закриття депоз Дт2630 Дт1001 (2000)

 
Завдання 25

Комерційним банком проведені такі операції:

1)Банком нарахований резерв на покриття кредитних ризиків у сумі 4000 грн., з них за стандартними кредитами - 200 грн.

Дт:7702 (4000 грн)

Кт:2400 (3800грн)

Кт:2401 (200 грн)

2)Банк видав гарантії клієнтам у сумі 80 000 грн. Банком одержані комісії за виданими кредитами в сумі 4000 грн.

а)гарантіяДт:9020 Кт:9900 (80000)

б)коміся Дт:2600 Кт:6111 (4000)

3) Банк нарахував заробітну плату співробітникам банку в сумі 8000 грн., податкові і обов‘язкові нарахування на зарплату склали 3600 грн.

Дт:3652 8000 грн

Кт:3620 3600 грн

Кт:2620 4400 грн

 Складіть бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями.

 

 

Завдання 26,33,40

Згідно з депозитною угодою банк перерахував 10 січня з поточного рахунку ТзОВ «Роксолана» 45 000 грн. на строковий депозитний рахунок. Строк депозиту - один місяць. Відсоткова ставка за депозитом - 12% річних. Депозит повернутого разом зі сплатою відсотків у визначений строк.

Рішення

Відсоток= ((45000*12)/100*(30/360))=450 грн

1)Відкр деп Дт:2600 Кт:2610 (45000)

2)Нарах % Дт:7021 Кт:2618  (450)

3)Сплата %Дт 2618 Кт2610 (450)

4)Закриття депозДт:2610 Кт 2600 (45000)

 

Завдання 27

Комерційним банком проведені такі операції:

1)На коррахунку банку в зарубіжних банках зарахована валютна виручка  в  сумі 60 000 дол. США, що надійшла клієнтам банку за експортними операціями (офіц. курс НБУ 2 грн. = 1 дол. США).

1)Надходження виторгу

Дт: 1500 Кт:2603 (60000)

2)Зарахування виторгу на рахунок клієнта

Дт2603 Кт2600(60000/2=30000)

3)Продаж частини виторгу Дт2603Кт1500(30000)

4)Надходження нац валюти на рах клієнт

Дт1500Кт2600(30000*Курс)

 

Завдання 29

Комерційним банком проведені такі операції:

1)Банком придбані комп‘ютери в кількості 15 шт. На суму  80 000 грн.

а)придбанняДт:3511 Кт:1200 (80000грн)

б)отриманняДт:4400 Кт:3511 (80000грн) 

2)За обладнанням, що знаходиться в експлуатації, нарахована амортизація в суму 8000 грн.

Дт:7423 8000 грн

Кт:4409 8000 грн

3)На коррахунку банку в зарубіжних банках зарахована валютна виручка  в  сумі 60 000 дол. США, що надійшла клієнтам банку за експортними операціями (офіц. курс НБУ 2 грн. = 1 дол. США).

1)Надходження виторгу

Дт: 1500 Кт:2603 (60000дол)

2)Зарахування виторгу на рахунок клієнта

Дт2603 Кт2600(60000/2=30000дол)

3)Продаж частини виторгу Дт2603Кт1500(30000дол)

4)Надходження нац валюти на рах клієнт

Дт1500Кт2600(30000дол*2=60000грн)

4) Банком нарахований резерв на покриття кредитних ризиків у сумі 4000 грн., з них за стандартними кредитами - 200 грн.

Дт:7702 40000 грн

Кт:2400 3800 грн

Кт:2401 200 грн

Складіть бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями

 

 

Завдання 30

 Видано і списано готівку грошей з каси банку протягом операційного дня:

    - юридичним особам на господарські потреби 4700 грн.

    - у підзвіт працівникам банку 300 грн.

    - на позичку фізичній особі 3 500 грн.

    - для здачі на коррахунок 70 000 грн.

    - обмінному валютному пункту        2 000 грн.

    - як повернення фізичній особі депозиту      4 000 грн.

    - списано недостачу каси за результатами ревізії   15 грн.

Складіть бухгалтерські проводки з видачі та списання грошей з каси банку.

Рішення

Дт:2600 Кт:1001(4700)

Дт:3551 Кт:1001( 300 )

Дт:2202 Кт:1001( 3500)

Дт:1200 Кт1001 (70000)

Дт:1003 Кт1001(2000)

Дт:2620 Кт1001(4000)

Дт:3552 Кт:1001(15)

 

 

Завдання 32

Протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошей:

    - виручка з реалізації від юридичних осіб                        5000 грн.

    - з коррахунку на поповнення каси   130 000 грн.

    - невикористаний залишок від підзвітної особи  50 грн.

    - як погашення позички працівником банку    1 000 грн.

    - на вклади від громадян 300 грн.

    - як прибуткування надлишку каси за результатами ревізії  35 грн.

      Відобразіть в обліку (на бухгалтерських рахунках) операції щодо надходження готівки грошей в касу банку.

Рішення

Дт:1001 Кт:2600 (5000)

Дт:1001Кт:1200 (130000)

Дт1001Кт:3550(50)

Дт:1001Кт:3559 (1000)

Дт:1001Кт:2630 (300)

Дт:1001Кт:6809 (35)

 

 

Завдання 34

Банк взяв на облік (придбав) вексель за 80 000 грн., виплативши векселедавцю 72 000 грн. Через місяць вексель був сплачений векселедавцем у сумі 80 000 грн.

Складіть бухгалтерські проводки.

Рішення

1)Придб векселів з диск

 Дт 3114 (80 000)

 Кт1200 (72000)

 Кт 3116  (8тис)

Дисконт=80000-72000=8000грн.

2)Амортизація дисконту Дт3116 Кт6053 (8000)

3)сплата векселя Дт1200Кт3114 (80000)

 

Завдання 35

Комерційним банком проведені такі операції:

1)За дорученням клієнтів банку з розрахункових рахунків перераховані грошові кошти в термінові депозити в сумі       1 000 000 грн.

Дт:2600 Кт:2630 (1000000)

2)На ощадні депозити від населення акумульовані кошти в сумі 350 000 грн., у тому числі. В іноземній валюті 50 000 доларів США (офіц. курс НБУ 5.522 грн. = 1 дол.).

50000*5,522=276100грн

350000-276100=73900 грн

а)акумуляція коштів в грн  Дт:1001Кт:2620(73900)

б) акумуляція коштів в дол. Дт:1001Кт:2630(276100)

3)Банк придбав на аукціоні 20 березня 100 шт. Облігацій номіналом 10 000 грн., по ціні 9200 грн. Термін погашення облігацій - 20 червня; відсоткова ставка - 30% річних. 30 березня нарахована сума амортизації дисконту і відсотки.

100*10000=1000000грн

100*9200=920000 грн

Дисконт=1000000-920000=80000грн

       Сума аморт-ції дисконту за 10 дн=                             (80000)/360)*10=2222,2грн

За 1 день %= ((1000000*30)/(100*360))*10) = 8333,3

а)придбання облігацій

Дт:3211 (1000.000)

Кт3216(80.000)

Кт:1200 (920000)

б)нарахування відсотків Дт:3218 Кт6053(8333,3)

в)амортизація дисконту Дт3216Кт6053(2222,2)

г)реалізаці облігацій

Дт1200 (1.008.333,3)

Кт3211(1.000.000)

Кт3218(8333,3)

  Складіть бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями

 

Завдання 36

Банк випустив векселі за номіналом на 300 000 грн. і продав їх з дисконтом за 260 000 грн. Через місяць векселі були погашені за номіналом.

Складіть бухгалтерські проводки.

Рішення

Випуск векселів Дт9820 Кт 9910 (300 тис)

Дисконт=300000-260000=40000грн

1)Реалізація векселів

Дт:1200 (260000)

Дт:3306 (40000)

Кт:3300 (300000)

2)Амортизація дисконту Дт:7050 Кт:3306 (40000)

3)Погашення векселяДт:3300 Кт:1200 (300000)

 

Завдання 37

Комерційним банком проведені наступні операції:

1)Банком під час первісної емісії розміщено 200 000 акцій номіналом 10 грн. по ціні 15 грн. Статутний капітал банку зареєстрований в сумі 6 000 000 грн.

а)Відображення обліку емісійних різниць

Дт 2600 3 000 000

Кт5000 200 000

Кт5010 2 800 000

б)Відоб внесків акціон за ще незареєстр СК

Дт1200 Кт3630 (6 000 000)

в)Відобр реєстр на суму сплаченого

Дт 3630 Кт 5000 (6000000)

2)Банк придбав в обласному управлінні НБУ 120 000 грн. готівкою для проведення операцій з касового обслуговування.

Дт1001Кт1200(120.000)

3)У термінові депозити інших банків розміщені грошові кошти в сумі 3000000 грн.

Дт1600Кт1612(3.000.000)

Складіть бухгалтерські проводки

 

Завдання 38

В АКБ «Інерт» 12 вересня здійснено виплату готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками на суму 5000 дол. США. Одержана комісія. 0,1%

Рішення

1)Видача готівки для придбання чеків

Дт 1011 Кт 1001 (5 тис$)

2)Комісія Дт 1001 Кт 3800 (5 $)

3)Перерах за курсом у грн Дт 3801 Кт6119 ()

 

Завдання 39

Облік результатів переоцінки основних коштів. Складіть бухгалтерські записи

1.Дооцінка:

а) основних засобів 420,0

Дт4400Кт5100(420)

б) незакінчених капвкладень 60,0

Дт4430Кт5100(60)

2. Уцінку:                                                                               

а) основних засобів 80,0

Дт5100Кт400(80)

б) незакінчених капвкладень 10,0

Дт5100Кт4430(10)

3)Відображення доходів

а)осн. засобів   Дт5100Кт6499(420-80)

б)незак.кап-вкладень Дт5100Кт6499(60-10)

 

 


хиты: 2062
рейтинг:+19
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь