пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік операцій банку з ЦП.

1. Придбання акцій:

Дт 3002,3003,3005     Кт к/р

Придбання боргових ЦП з дисконтом:

Дт 1400,1401,3012,1402, 3010, 3011,3014 – на суму номіналу

Кт  к/р – на суму ціни придбання

Кт 1406,3016 – на суму дисконту

Придбання боргових ЦП з премією:

Дт 140, 301 – за номіналом

Кт  к/р – ціна придбання

Дт 1407, 3017

При придбанні борг. ЦП між датами сплати купону здійсн. додатк. запис:

Дт 1408,3018   

Кт к/р  - на суму накопич. %

 

2. При збільшенні ринк. вартості ЦП.

- дооцінка за акціями:

Дт 3007    Кт 6203

- дооцінка за борговими ЦП:

Дт 1405,3015    Кт 6203

При зменшенні ринк. вартості ЦП.

- уцінка за акціями:

Дт 6203    Кт 3007

- уцінка за борговими ЦП:

Дт 6203     Кт 1405,3015

При амортизації дисконту:

Дт 1406,3016     Кт 6056,6057

При амортиз. премії:

Дт 6056,6057     Кт 1407,3017

 

3. Нарах % за купонними ЦП здійсн. за % ставкою купона, починаючи з дати придбання:

Дт 1408,3018    Кт 6056,6057

При надходженні сум нарах. %:

Дт  к/р     Кт 1408,3018

При нарах. дивідендів:

Дт 3008     Кт 6300

При отриманні дивід. доходу:

Дт  к/р   Кт 3008

 

4. Реалізація ЦП з торгов. портфеля.

При реалізації акцій з прибутком:

1) Дт к/р (виручка від реалізації)    

Кт 300 (баланс. вартість)

2) Дооцінка на дату продажу:

Дт 3007    Кт 6203

3) Результат від реалізації:

Кт 6203 ( прибуток)

4) У разі уцінки: Дт к/р   Кт 300

5) на суму уцінки: Дт 6203   Кт 3007

6) результат: Кт 6203

При реалізації акцій зі збитком:

Дт к/р    Кт 300 (бал. вартість)

Дт  3007      Кт 6203

Дт 6203 – результат від реаліз. акцій

За борговими ЦП:

1) Дт к/р (виручка від реалізації)

Кт 140,301(на суму номіналу)

Кт 1408,3018

2) На суму переоцінки:

Дт/Кт 1405,3015 – на суму неамортиз. дисконту чи премії

Дт/Кт 1406,3016/1407,3017

3) результат: Дт/Кт 6203

 

5. Дооцінка при збільшенні справедл. вартості.

1) за акціями: Дт 3107   Кт 6393

2) за борговими ЦП:

Дт 1415,1435,3115    Кт 6393

При зменшенні справедл. вартості уцінка відображ. так:

1) за акціями: Дт 6393    Кт 3107

2) за борговими ЦП:

Дт 6393   Кт 1415,1435,3115

 

6. Реалізація акцій з портфеля на продаж з прибутком.

- якщо акції обліковуються за справедл. вартістю:

Дт к/р (виручка)  Кт 310 (бал. варт)

Дт/ Кт 3107 (на суму дооцінки чи уцінки)

Кт 6393

- якщо акції обліковуються за с/в:

Дт к/р (на суму виручки)  Кт 310 (на бал. вартість)

Кт 6393

При реалізації акцій з портфеля на продаж зі збитком:

- якщо акції обліковуються за справедл. вартістю:

Дт к/р (на суму виручки)  Кт 310 (на бал. вартість)

Дт/Кт 3107- відображ. вартість дооцінки чи уцінки

Дт 6393

- якщо акції обліковуються за с/в:

Дт  к/р (виручка)

Дт 3190 (на суму резерву)   Кт 310

Дт 6393 (на суму збитку       на бал.

від реалізації)                       вартість

При реалізації боргових ЦП з портфеля на продаж з прибутком:

1) якщо боргові ЦП обліков. за справ. вартістю: Дт к/р (на суму виручки)

Кт 141,143,311 – номінал

Кт 1418,1438,3118 – нарах. %

Дт/Кт 1416,1436,3116 – дисконт

1417,1437,3117- премія

Переоцінка: Дт/Кт 1415,1435,3115

Кт 6393

2) якщо боргові ЦП обліков. За амортиз. с/в:  

Дт к/р (виручка)

Кт 141,143,311 – на суму номіналу

Кт 1418,1438,3118 – на суму нарах. %

Дт/Кт 1416,1436,3116 – дисконт

1417,1437,3117 – премія

Кт 6393

При реалізації боргових ЦП з портфеля на продаж зі збитком:

1) за справедл. с/в:

Дт к/р (виручка)

Кт 141,143,311 – номінал

Кт 1418,1438,3118 - %

Дт/Кт 1416,1436,3116 – дисконт

1417,1437,3117 – премія

Переоцінка: Дт/Кт 1415,1435,3115

Дт 6393 – збиток

2) за амортиз. с/в:

Дт к/р (виручка) Кт 141,143,311 – номінал

Кт 1418,1438,3118 -%

Дт/Кт 1416,1436,3116 – дисконт

1417,1437,3117 – премія

Резерв: Дт 3190,1490

Збиток: Дт 6393

 

8. Погашення боргових ЦП в обліку відображ. так:

Дт  к/р – на суму погашення

Кт 142,144,321 – на суму номіналу

Кт 1428,1448,3218 – на суму %

Якщо раніше за такими паперами був сформований резерв:

Дт 1491,3290    Кт 7704

Зменшення резерву під сумнівну заборгованість:

Дт 1493,3291      Кт 7720

9. В разі зменшення корисності ЦП:

Дт 7703    Кт 1490,3190

  1. 1491,3290

При списанні ЦП:

  1. за акціями: 

Дт 3190     Кт 3102,3103,3104

2) за борговими ЦП:

Дт 1490,1491,3190,3290  

Кт 141,142,311,321- на суму номіналу

3) на суму неамортизованого дискон-ту чи премії:

Дт 1416,3116,3216,1426     Кт 6054

4) списання премії:  Дт 6054

Кт 1417,1427,3117,3217

Якщо строк позовної давності за зобов’язаннями емітента не закінчив-ся, то одночасно роблять запис:

Дт 9613    Кт 9910

В разі викон. емітентом зобов’язань, що списані банком за рах. резервів:

Дт к/р      Кт 7703,7704

Якщо ЦП списані в пот. році:

Дт к/р    Кт 6713,6714 – в минулих роках

Одночасно: Дт 9910    Кт 9613

10. Реалізація боргових ЦП банком:

1) при реаліз. за номіналом:

Дт к/р, каса    Кт 330,331,332,333

2) при реаліз. з дисконтом:

Дт к/р (на суму виручки)

Кт 330,331,332,333 – на суму номін.

3) неамортиз. дисконт:

Дт 3306,3316,3326,3336 – на суму дисконту

4) при реаліз. з премією:

Дт к/р – на суму виручки

Кт 330,331,332,333 – на суму номін.

Кт 3307,3317,3327,3337 – на суму неамортиз. премії.

11. Амортиз. дисконту за БЦП власн. боргу збільш. % витрати банку:

Дт 7050,7051,7052,7053

Кт 3306,3316,3326,3336

Амортиз. премії за власними боргов. зобов’яз. зменшує % витрати банку:

Дт 3307,3317,3327,3337

Кт 7050,7051,7052,7053

Нарах. % за ЦП власного боргу:

Дт 7050,7051,7052,7053

Кт 3308,3318,3328,3338

Сплата %:

Дт 3308,3318,3328,3338  Кт к/р

Погашення БЦП власної емісії:

Дт 330,331,332,333– на суму номін.

Дт 3308,3318,3328,3338 – на суму нарах. %.

Дострокове погашення БЦП власної емісії:

1) дисконт: Дт 330,331,332,333 –на суму номіналу

Дт 3308,3318,3328,3338- знижений %

Дт 7050,7051,7052,7053 – на суму неамортиз. дисконту  

Кт к/р –на заг. вартість погашення

2) премія: Дт 330,331,332,333 –на суму номіналу

Дт 3308,3318,3328,3338 –знижений %

Кь к/р – заг. вартість погашення

На решту премії:

Дт 3307,3317,3327,3337

Кт 7050,7051,7052,7053

 


хиты: 743
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
бизнес
финансы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь