пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік доходів і витрат банку.

1. Нараховано % за кредитом, наданим суб’єктом господарювання за внутр. торгів. операціями:

Дт 2048    Кт 6024

Визнання % простроченими :

Дт 2049    Кт 2048

Визнання заборгованості за нарах.  доходами сумнівною:

Дт 2480     Кт 2049

Резерви під сумнівну заборгов. за нарах. Д:    

 Дт 7720   Кт 2490

Списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів:  

Дт 2490   Кт 2480

Визнання Д на позабалансових рахунках: 

 Дт 9601    Кт 9910

При своєчасній сплаті позичальником нарах. Д:

Дт 2600    Кт 2048 (2049, 2480)

При сплаті позичальником сум безнадійної заборгов. після звітн. періоду такі суми визнаються доходами:

Дт 2600     Кт 6717

Дт 9910     Кт 9601

Якщо поверн. здійсн. у звітн. періоді:

Дт 2600   Кт 7720

Дт 9910   Кт 9601

2. Нарахув. % за депозитом, залученим від субєкта господарюв.    Дт 7021    Кт 2618

Сплата банком нарах. витрат:

Дт  нарах. В (рах. 1,2,3 класів) 

Кт 1001, 2600,1200,1500

Дт 2618    Кт 2600

Попередня оплата витрат:

Дт 3500   Кт к/р

3. Передоплата за періодику.

1)Щомісячне визнання банком суми витрат, що належить до звітн. періоду: Дт рах.7 класу  Кт 3500

2) При отриманні коштів авансом:

Дт рах. обліку грош. коштів (1001,к/р)    Кт 3600

3) Щомісячне визнання банком суми доходу, що належить до звітн. періоду: Дт 3600   Кт рах. 6 класу

4. Витрати на утримання персоналу.

1) нарахув. з/п:

Дт 7400(7403,7409)    Кт 3652

2) виплата з/п:

Дт 3652   Кт 1001(1002, 2620, 2625)

3) нарахув. відпускних:

Дт 7400 (3500, 3559)  Кт 3652 (3654, 3658)

4) утримання з працівників банку на користь 3-х осіб:   Дт 3652    Кт 3653

5) сплата нарах. податків, пов’язаних з оплатою праці:

Дт 3622   Кт 3653

6) розрахунки за авансами, виданими працівникам банку під звіт:

Дт 3550, 3551    Кт 1001

Згідно з авансовим звітом викор. кошти відображ. в обліку на рахунках витрат: Дт 7431, 7433, 7452, 7454

Кт 3550, 3551

7) Повернення підзвітною ообою невикор. коштів:Дт1001  Кт3550,3551

5. Витрати на маркетинг і рекламу.

1) у разі попередньої оплати за умовами договору за послуги:

Дт 3500, 3510, 3519    Кт 1001, к/р, пот. рах. суб’єкта, що надає послуги

2) на суму отриманих послуг з маркетингу і реклами:

Дт 7455    Кт 3500, 3510, 3519

6. Нарахув. і сплата заг.держ. і місцевих податків і зборів.

1) нарахув. податку на землю:

Дт 7411   Кт 3622

2) нарах. збору до фонду гарантуван-ня вкладів фіз. осіб:

Дт 7418   Кт 3623

3) нарах. інших податків, зборів, платежів, крім податку на прибуток:

Дт 7419   Кт 3622

4) сплата податків і зборів:

Дт 3622, 3623    Кт  к/р

5) нарах. і сплата под. на прибуток, відстрочених под. активів і под. зобов’язань:

Дт 7900    Кт 3620

Дт 3600    Кт 1200 - сплата

7. Нарах. % за наданий суб’єкту господ. кредит за внутр. торгів. опер. Дата надання – 10.04.03, сума 10 тис. грн, дата погашення – 10.05.03. % ставка 12% річних, нарахув. % - в останній день кожного місяця, база нарх. факт/360. % сплачуються 10.05.03.

1) наданий кредит 10.04.03:

Дт 2062   Кт 2600  (10000 грн)

2) нарах. % за період з 10.04. по 30.04 (к-ть днів 21):

 Дт 2068   Кт 6026

(10000*0,12*21)/360 = 70 грн.

3) нарах. % за період з 1.05 по 10.05 (к-ть днів 9):

Дт 2068   Кт 6026

(10000*0,12*9)/360 = 30 грн.

4) погашення кредиту та %:

Дт 2600   Кт 2062  (10000 грн)

Дт 2600   Кт 2062  (100 грн)

8.Нарах. % за депозитом фіз. особи, дата залучення 1.03.03., сума – 10000 грн, строк -  6 місяців, % ставка – 20%, база нарахув. – 30/360.

1) 1.03. банк відображ. в обліку залучений депозит від фіз. особи:   Дт 1001   Кт 2630  (10000 грн)

2) останній роб. день місяця 31.03, 30.04, 31.05 і т.д. до 31.08 банк відображ. суму нарах. % витрат:

Дт 7041  Кт 2638  (166,67 грн)

(10000 * 0,2*30)/360 = 166,67 грн.

3) при сплаті вкладнику нарах. витрат

Дт 2638    Кт 1001

9.Нарах. % за строковим депозитом номіналом 100 грн, % ставка – 9% річних. Період з 21.03. по 10.05.

1 метод – факт/факт:

100*0,09*(11+30+9)/365 = 1,23

2 метод – факт/360:

100*0,09*(11+30+9)/360 = 1,25

3 метод – 30/360:

100*0,09*(10+30+9)/360 = 1,225

 


хиты: 831
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
бизнес
финансы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь