пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Структура і призначення звіту про зміни у власному капіталі.

Потреба у звіті про власний к-л зумовлена зростанням потреби в інформації про  всеохопний або загальновизнаний прибуток, який включає ЧП, ПЗ від переоцінки ОЗ і емісійний дохід.З, відображаючи формування фін р-ту за звітний рік, показує зміни у складі вл к-лу, які відбулись тільки завдяки отриманню ЧП від д-ті за рік. В даному звіті надається інформація про розподіл ЧП за напрямами: 1 відрах в заг резерви, 2 відр на сплату дивід акціонерам. Крім цього відобр додаткові внески к-лу засновниками, викуп власних акцій або продаж раніше викуплених акцій, якщо він має місце. У звіті про вл к-л включаються наступні статті: залишки на 1 01, ефективні зміни в обл політиці, переоцінка ОЗ, дивіденди за мин рік(сплачені), дивід за мин рік(капіталізовані), розподіл у загальні резерви, розподіл у резервні фонди, сплата у раніш зареєстров СК, реєстрація акцій нового випуску, продаж раніше викуплених акцій, ЧП, купівля власн акцій, залишок станом на 31.12

 


хиты: 361
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь