пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Структура і призначення звіту про рух грошових потоків

З про рух грош коштів надає інф про грошові потоки б за певний період в розрізі операційної, інвестиційної і фін д-ті.До операц д-ті включають операції, які приносять б дохід, а також інші види д-ті, що не є інвест і фін.Інвестиц д-ть-охоплює операції, повязані з придбанням або продажем ЦП зі строком  знаходження у портфелі більше 1р, а також довгострок вкладень в асоційовані і дочірні компанії і операції з їх продажу.Фін д-ть-сукупність операцій, які призводять до зміни власного і субординованого к-лу і спрямовані на підтримання адекватності і достатності к-лу бМетою складання цього звіту э надання користувачам фін звітн підстави для того, щоб визначити потребу б у грошових коштах і оцінити здатність б генерувати грош кошти. Цей звіт відобр джерела отримання коштів і напрямів їх використання.Гроші можуть надх в банк з 4 джерел: внески засновників б, залучені депозити, отримані кредити і інші запозичення, отримані доходи, надходження від продажу активів, які перебуавли не в грошовій формі.Звіт про рух грошов коштів може склад прямим методом-постійне накопичення даних про обороти за статтями. Непрямим методом-базується на макс використанні даних з баланс звіту і звіту про фін р-ти.


хиты: 411
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь