пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Структура і призначення балансового звіту.

Балансовий звіт- базовий д-т фін звітності. Це звіт про фін становище б,який відображає його активи, зобовязання і вл к-л у грошов виразі на певну дату. Осн призначення - дати повну картину про всі операції КБ.Розкриття інф про фін стан досягається завдяки класифікації таких елементів як активи-ресурси, що контролюються б.їх можна розглядати як рез-т минулих подій і використ яких буде сприяти у майб зростанню екон вигоди. Зобовязаня- тепер з, які виникли з мин д-ті б, розрах за якими повинен закінч відтоком ресурсів з б.  Кап-л- залишкова частка в активах після вирах зоб. Річний бскладається б на кінець роб дня року(31.12). в шапці звіту наведено назву б, повну назву звіту та дату, на яку відображено фін стан б.Щоб продемонструвати баланс застосовують таблицю, яка складається з двох колонок- “активи”, “пасиви”(зобов”язання і власний капітал). Активи відображають перелік предметів майна, гроші на які були витрачені банком, зобовязання-перелічують джерела(фонди ) цієї ж суми. Таким чином обидві сторони балансу показують два різних аспекта однієї і тієї ж суми грошей, тобто звідки кошти надійшли і куди їх було витрачено. Підсумкові показники таблиці в обох колонках  мають співпадати. Облікова ф-ла б випливає з принципу двоїстості і має вигляд: А=З+К

 


хиты: 295
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь