пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік операцій з розподілу прибутку банку.

Чистий прибуток (збиток) який отримано банком у поточному році, обліковуються у 5 класі на рахунку №5900” Результат поточного року”. Він активно- пасивний. Якщо він кредитовий – комерц банк має прибуток, якщо дебетове – збиток. У цьому виподку розглядається як акт-пас. В останній день залишок з рахунку №5900 перераховуються:- кредитовий на рахунок №5040 Приб минулого року, що очікує затвердження-дебетовий 5040 збитки мин року, що очікують затвердження. Ці рах діють до зборів акціонерів. На цих зборах зареєстрований фін результат має бути затвердж. Приймається рішення про розподіл чистого прибутку. Порядок розподілу прибутку повинен відповідати чинному законодавству. Та засновницьким і статутним документам. Прибуток, що підлягає розподілу, розрах таким чином: чистий приб зб на розмір не розподіл і невикорист прибутку за результатами попереднього року і зменш на результат відрахувань в офіційні  резерви. Офіц резерви: резервн фонд, загальні резерви.  Резервн фонд –не менше 25% від сплаченого акціонерного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резерв фонду- не менше 5% ід суми чистого прибутку після оподаткування. Загальні резерви під певні ризику банку ств згідно законодавства. Обліковуються на рахунку 5020 Загальні резерви.Якщо передбачено створення спец фонді за рахунок нерозподіленого прибутку(матеріал заохочення...) може створ і використ у межах управл обліку.Розмір прибутку, який передбачений для сплати дивідендів оголошується на зборах акціонерів. Д- це частина чистого прибутку після оподаткування, що розподіляється між акціонерами банку відповідно до акцій. Відрахув до резервного фонду: Дт5040 П  Прибуток звітного року, що очікує затвердження; Кт5021 П  Резервні фонди.Відрахуваня в загальний резерв  Дт5040 П  Прибуток звітного року, що очікує затвердження; Кт5020 П  Загальні резерви.Нарахування дивідендів акціонерам Дт5040 П  Прибуток звітного року, що очікує затвердження; Кт3631П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами.Виплата дивідеднід Дт3631П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами Кт2600, 1001Облік підтвердженого прибутку, який призначено на капіталізацію- розширення банківського бізнесу Дт5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження; Кт 5030 Результати минулих років.

 


хиты: 567
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь