пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Класифікація доходів та витрат  банку. Побудова синтетичного обліку доходів і витрат.

Доходи банку – збільшення ек. вигод у вигляді збільшення А чи зменшення 3, що призв. до збільш. ВК

Витрати банку – зменшення ек. Вигод у вигляді вибуття А чи збільш. З, що призв до зменш. ВК

Синтетичний облік пов’язаний з необхідністю відображення інформації про операції в агрегованому вигляді для формування балансової та фінансової звітності.

За рез-татами опер діяльн доходи і витрати групуються як (розд. класу 6 «Доходи і розд. класу 7 «Витрати):

  1. Процентні ( 60 і 70 відп.)
  2. Комісійні (61 і 71)
  3. Результати від торг опер (АП рах) (62 -)
  4. Дохід у вигляді дивідендів (63 - )
  5. Витрати на форм спец резервів (- 77)
  6. Доходи від повернення списаних активів (67 -
  7. Інші опер. Доходи – Витрати (63 – та – 73)
  8. Заг адмін. Витр (- 74)
  9. Податок на прибуток (- 79)

 


хиты: 486
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь