пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальні правила обліку валютних операцій. Принцип мультивалютності. Характеристика та порядок застосування рахунків  обліку валютної

Вал.операції - це операції куп.-продажу. Опреації з іноз.вал. - ширше поняття, не можна ототожнювати вимоги і зобов'язання в іноз.вал. відобр-ся на тих же рах-х, де і вимоги і зобов'язання в нацюв-ті. План рах-ів є мультивалютним. Різниця між вимогами і зобов'язаннями показує стан вал.позиції КБ.Вал.позиція - це співвід-ня вимог та зобов'язань банку в іноз.в-ті. Станвал.позиції банку є головним фактором виникнення валют.ризику.У банк.практиці виділяють 2 типи вал.позицій: закрита і відкрита.Закрита вал.позиція - це позиція, яка виникає при співпаданні активів і пасивів, виражених в одній іноз.в-ті, з врах-ням позабаланс.операцій.Відкрита вал.позиція - це позиція, яка виникає при неспівпаданні сум активів і пасивів, вираж.в одній іноз.в-ті. В свою чергу відкрита вал.позиція може бути довгю(В>З) і короткою(В<З).Для відобр-ня вал.позиції використ-ся рахки:3800 - «Позиція банку щодо іноз.в-ти та банк.металів»3801 - «Еквівалент позиції банку щодо іноз.в-ти та банк.металів».Це технічні рах-ки і не вкл-ся до заг.суми активів та пасивів банку.Рахунок 3800 використовується для обліку валют.позиції банку при відобр-ні операцій, які здій-ся у 2-х різ.валютах. Д-т 3800 - відобр-ся операції, які збільшують коротку позицію банку або зм-ть довгу. К-т 3800 - відобр-ся вар-ть іноз.в-ти, що збільшує довгу чи зм-є коротку позицію.На рах-ку 3800 відобр-ся суми лише в іноз.в-ті.Аналітичні рах-ки в даному рах-ку відкриваються в розрізі іноз.валют.Рахунок 3801 - це контррахунок щодо 3800. На рах-ку 3801 відобр-ся гривневий еквівалент тих сум, що відобр-ся на рах. 3800. Д-т 3801 - відобр.еквівалент суми в іноз.в-ті, що зб-є довгу чи зм-є коротку позицію. К-т 3801 - еквівалент, що зб-є коротку чи зм-є довгу позицію.Рахунок 3801 відкрив-ся лише у гривнях.3800 і 3801 - активно-пасивні рах-киНарахування % по депоз.рах. який відкритий в іноз.валютіД: 3800   К: р.нар.витрат (2618)Перерахунок за курсомД: р.%витрат (7021)  К: 3801З метою підрахунку курсових прибутків (збитків) залишки на рахунках в іноз.вал. повинні переоцінюватись за офіційним курсом і при кожній його зміні. Залишки по рах. 3800=залишкам по рах. 3801. Результат від здійснення операцій з іноз.вал. відображається на рах. 6кл., зокрема 6204 “результат від торгівлі іноз.вал...”. Кредитний залишок-це позитивний результат, дебетовий-негативний.Валютні операції поділяються на касові(відобр. на балансових рах.) та строкові(на позабалонсових-в міжнародній практиці).  Принцип  мультивалютності  полягає у відображенні операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що й операції у гривні. Цей принцип реалізується за допомогою додаткової бази валютних параметрів, які на рівні синтетичних рахунків забезпечують інформацією у розрізі видів банківської діяльності (операцій). На рівні аналітичних рахунків формується деталізована інформація, яка є предметом статистичної звітності.  Балансова вартість іноземної валюти визначається як вартість іноземної валюти в грошовій одиниці України, за якою вона відображена в балансі (гривневий еквівалент за офіційним валютним курсом).  Усі статті балансу, за якими відображаються операції в іноземній валюті та валютні цінності, поділяються на монетарні та немонетарні. 

 

 


хиты: 535
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь