пользователей: 26720
предметов: 11627
вопросов: 212179
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік операцій з  розрахунків чеками.

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоотріїмувачу зазначену в чеку суму коштів. Чеки застосовуються для здійснені  розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також між фізичними та юридич­ними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.Строк дії чекової книжки — один рік; розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі — три місяці. Чек із чекової книжки подається дооплати в банк чекоотримувача протягом 10 календарних днів (день виписування чека не враховується).Власнику заборонена передача чекової книжки будь-якій іншій юридичній або фізичній особі. Кошти депон-ся на окр. аналітичн. рах-ку “Розрахунки чеками” до балансових синтетичних рах-в 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622.

Рах-ки пасивні.

1. клієнт придбав чекову книжку. Якщо юр. особа і безготівк. Дт 2600-Кт 6119. Фіз.. особа Дт 2620, готівка Дт 1001– Кт 6119.

2. Б. отримує заявку клієнта (про використ чеки) і депонує на спец. рах-к. Юр.ос. Дт 2600-Кт 2602, Кт 6110. Фіз..ос. Дт 2620-Кт 2622, Кт 6110.

3. У міру видачі бланків чекових книжок банк відображає зміст операції на позабалансових рахунках:Д-т рахунка 9910 «Контррахунок» К-т рахунка 9821 «Бланки суворої звітності»

4. Банк переказує суму, зазначену в чеку, на рахунок чекодер-жателя, коли чекодавця і чекодержателя обслуговує та сама уста­нова банку:Д-т аналіт рахунка «Розрахунки чеками» до відповідно­го балансового рахункаК-т рахунка 2600 «Поточний рахунок»

К-т рахунка 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб».

5  Прийняття банком чеку на інкасацію. Дт 9830-Кт 9910.

 6. Відсилка чеків на інкасу в б.-кореспонд. Дт 9831-Кт 9910. одночасно закр-ся рах-к. Дт 9910-Кт 9830- позабаланс. рах-х. По баланс. – Дт 2602-Кт 1200 (в середині країни), КТ 1500( за межами країни).

7. Одержавши чек на інкасо, банк-емітент переказує гроші банкові чекодержателя: Д-т аналіт рах «Розрахунки чеками» К-т 1200 «Коррахунок в НБУ».

8. Одержання інкасового чека банком чекодержателя дає під­ставу банку чекодержателя зарахувати суму, зазначену в чеку, на рахунок одержувача:Д-т рахунка 9910 «Контррахунок»К-т рахунка 9831 «Документи й цінності, виставлені на інкасо»;Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ» К-т рахунків 2520, 2540—2542,2600,2620.

9. Використання чекового рах-ку. Юр.особа. Дт 2602-Кт 2600, фіз..особа Дт 2622-Кт 2620.

 


хиты: 503
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved. помощь