пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Ревізія каси та облік її результатів

Ревізія каси виконуєтся.не менше одного разу на півріччя;станом на 1 січня; при зміні керівника,гол.бухг. або завідувача каси; при зміні службових осіб,відповідальних за збереж.цінностей; валютних цінностей- щомісяця; в усіх ін.випадках- за розпорядж.заг.зборів акціонерів,НБУ.Ревізія проводиться раптово,зперевіркою всіх цінностей,за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування розкрадання чи недостачі грошей і цінностей.Вона не повина порушувати звичайного ходу операцій банку.Гроші перерах.повністю,контрольне перерахування здісн.особисто керівником ревізії.Після перерахування грошей, які знах.в гр.сховищах,ревізуючі звіряють виявлені цінності з даними книг обліку готівки операційної каси й ін.цінностец.,обліку гр.у фондах та наявності іноз.валюти та платіжних документів у іноз.валюті, щоденного балансу, аналіт.обліку і,крім того, перевіряють чи всі вилучені для ревізії цінності поверненні до гр.сховища. Про проведену р-ю склад.акт за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповід.за збереж.цінностей.У б/о,операції пов”язані з ревізією відображ:1)на прибуткування надлишків: Дт 1001,Кт 680”непередбачені доходи” 2) недостачі списуються у видаток по касі на особовий рах.працівника(касира),в якого виявлена недостача, до її погашення: Дт 3552”нестачі та ін.нарах.на праців.банку”,Кт 1001

 


хиты: 371
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь