пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік операцій з основними засобами та нематеріальними активами

майнових цінностей, що діють протягом тривалого часу, зберігають натуральну форму і зношуються поступово. Для обліку активів групи “основні засоби” використовуються рахунки:4400”о/з”, 4409”знос о/з”. Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю, витрати по придбанню і введенню в експлуатацію о/з відображ на рах. 4430”капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію о/з”, 4530” капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними о/з”.*попередня оплата Д-т 3511 К-т к/р, п/р.*отримання о/з Д-т 4430 К-т 3511 і Д-т 4400 К-т 4430.*отримання о/з (якщо не вистачає коштів) Д-т 4400 Д-т 4500 К-т 3511.*введення в експлуатацію Д-т 4400 К-т 4430*віднесення на капітальний ремонт Д-т 4400 К-т 4430Переоцінка:*дооцінка о/з Д-т 4400 К-т 5100 і Д-т 5100 К- 4409.*уцінка о/з Д-т 5100 К-т 4400 і Д-т 4409 К-т 5100..Нематеріальні активи відображаються придбані банком права користування землею, водою, об’єктами інтелектуальної власності, програмним забезпеченням. Характерною особливістю НА є тривалий термін експлатації і поступова передача вартості через нарахування зношування на витрати банку за нормами, визначеними банком експертним шляхом, враховуючи термін їх використання. Для їх обліку передбачено активний рахунок № 4300 «Не­матеріальні активи».Аналітичний облік ведеться в книзі пооб'єктного обліку нематеріальних активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного використання, суми щомісячно нараховуваного зношення і залишкової вартості об'єкта.Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися без­коштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в об­ліку відображається відповідними бухгалтерськими проводками. Придбання об'єктів нематеріальних активів. Для відображення в обліку використовуються такі рахунки: 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних ак­тивів та основних засобів»; 4310 «Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нема­теріальними активами»; 4300 «Нематеріальні активи»; Безоплатне придбання нематеріальних активів. Нематеріальні активи можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання їх враховується за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за даними документів приймання-передачі.На підставі акту приймання-передачі вартість безкоштовно отри­маних нематеріальних активів відображається проводкою: Д-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок);К-трахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних акп швів). Облік зношення нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Д-т рахунку№ 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів»,субрахунок №> 7423 «Аморти­зація»;К-трахунку № 4309 «Знос нематеріальних активів».Облік вибуття об'єктів нематеріальних активів. Вибуває пов­ністю амортизований (зношений) об'єкт, розмір зношення якого досяг балансової вартості об'єкта:К-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок).Списання з балансу неповністю зношеного об'єкта немате­ріальних активів (наприклад, будівлі виробничого призначення):а) на суму зношення:Д-т рахунку № 4309 «Зношення нематеріальних активів»:К-трахунку № 4300 «Нематеріальні активи»;б) на балансову вартість:Д-т рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» (танематеріальних активів) або № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;К-трахунку № 4300 «Нематеріальні активи».Реалізація нематеріальних активів. Тут може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації па перевищення виручки (як доходу).для обліку викор рахунки 6490 «Позитивний результат від продажу основнихзасобів» (та нематеріальних активів 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів) 

 


хиты: 506
рейтинг:-1
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь