пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік операцій з формування ,  реєстрації та змін у розмірі статутного капіталу банку

К-л банку- залишкова вартість активів після врахування всіх його зобов”язань. Окремо розрізняють:підписний кап-л- величина кап-лу, на яку отримано письмові зобов”язання акціонерів в залежності від форми організації банку на внесені кошти за підпискою на акції.Статутний к- сплачений і зареєстрований підписний кРегулятивний- власні кошти б-кошти, які склад з осн і додатк к-лу, зважені на ризики. І, нарешті, вл к-грошові кошти, а також частина майна, виражена в грошовій формі. Він забеспкчуєєє фін стійкість б і використ для здійснення б опнрацій.Рахунки для обліку операцій по формуванню власного капіталу сгруповані в 5 класі. Їх групування відбувається за принципом від найбільш стійких до найменш стійких. Клас 5 включає 2-а розділи:розділ 50 – “Стат. капітал та ін. фонди банку”;розділ 51 – “Результати переоцінювання”.До розділу 50 належать групи “Статутний капітал”, “Емісійні різниці”, “Загальні резерви” та “Фінансовий результат”.Облік по рахунку 5000 “Зареєс. стат. капітал” ведеться по номіналу. До нього відкриваються два аналіт. раххунки:5000/1 – до привіл. акцій.5000/2 – до простих акцій.БО статутного капіталу починається з дня реєстрації банку в Реєстрі банків в НБУ і закінчується днем виключення банку з нього.До проведення офіційної реєстрації банкам у регіон. відділенні НБУ відкривають тимчасові рахунки для зарахування грош. коштів засновників. Внески засновників за незареєстров. стат. фондом обліковуються на рахунку 3630 “Внески за незар.ст.капіталом”:Дт 1200

Кт 3630Після реєстрації банку тимчас. Рахунок закривається і відкривається постійний коресп. рахунок, на який вноситься залишок коштів. Такі проведення:- на суму сплаченої частини:Дт 3630Кт5000- на суму несплач. частини:Дт5001Кт5000Статут. капітал може бути збільшений шляхом:випуск нових акцій;

  • обмін облігацій на акції;збільшення номін. вартості акцій;капіталізація прибутку;реалізація акцій вище номіналу.Різниця між вартістю продажу і номін. вартістю акцій враховується на рахунку 5010 “Емісійні різниці”. Такі проведення:Дт 1200 – на суму продажуКт 5000 – на суму номіналуКт 5010 – на суму еміс. різниціКБ може викупити акції у своїх акціонерів. Для цього рахунок 5002 “Власні акції банку, придбані в акціонерів”. Для покритя офіц. курс. різниці при викупі акцій може використовуватись рахунок 5010, а при недостатності на ньому коштів – рахунок 5030 “Прибуток та збитки минул. років”. Такі проведення:Дт 5002 – на суму номіналуДт 5010 – на суму еміс. різниціКт 1200 – на суму продажуПротягом року ці акції мають бути розповсюджені, перепродані чи анульовані. В останньому випадку:Дт 5000Кт5002

В обовязковому порядку повинен бути створен резервний фонд – рахунок 5021 – за рахунок прибутку. Також можуть бути створені різні фонди – рахунок 5020. Створення резерв. фонду (заг. фондів):Дт 5040

Кт 5021 (5020)Нарахування на дивіденди:Дт 5040Кт 3631Сплата дивідендів (направлення на збільшення стат. капіталу):Дт 3631Кт 1200, 1001 ..

 


хиты: 515
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь