пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облікова політика комерційного банку

До повноважень керівництва банку стосовно фінансового обліку відповідно до чинного законодавства віднесено створення належних умов для правильного ведення фін обліку відповідно з чинним зак-м. Для виконання цієї вимоги керівництво банку зобов’язано забезпечити розробку внутрішнього нормативно-правого акту, якій має найменування “Облікова політика банку”.  В цьому док викладена сукупність визначених у межах зак-а принципів, мктодів і процедур, що використов банком для складання та подання. Повинні врах методи оцінки активів та зобовяз. Оцінка- процес визначення суми коштів, за якою певні статті повинні обліковуватись у балансі банку. Мають бути оцінені А і З т.ч щоб не переносити фін ризики на наступні звітн періоди. А і З облік за вартістю їх придбання чи виникнення (первіснасправедлива).За первісною вартістю А за сумою фактично сплачених за них коштів, З за сумою моб коштів. За справедливою вартістю А за тією сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання певних активів в поточний час, З- за сумою яку необхідно для проведення розрахунку у даний момент часу. Приведення вартості у відповідності до ринкової зд шляхом переоцінки.

В першу чергу цей документ вміщує положення облікової політиці банку щодо формування резервів на покриття втрат від неповернення кредитів, під знецінення ЦП та ін сумнівні активи, правила списання з балансу безнадійних щодо повернення кредитів, нарахування % доходів і витрат , порядок організації  внутрішнього контролю при здійснені бухг процедур тощо.

 


хиты: 526
рейтинг:-1
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь