пользователей: 21228
предметов: 10455
вопросов: 177496
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облікова політика комерційного банку

До повноважень керівництва банку стосовно фінансового обліку відповідно до чинного законодавства віднесено створення належних умов для правильного ведення фін обліку відповідно з чинним зак-м. Для виконання цієї вимоги керівництво банку зобов’язано забезпечити розробку внутрішнього нормативно-правого акту, якій має найменування “Облікова політика банку”.  В цьому док викладена сукупність визначених у межах зак-а принципів, мктодів і процедур, що використов банком для складання та подання. Повинні врах методи оцінки активів та зобовяз. Оцінка- процес визначення суми коштів, за якою певні статті повинні обліковуватись у балансі банку. Мають бути оцінені А і З т.ч щоб не переносити фін ризики на наступні звітн періоди. А і З облік за вартістю їх придбання чи виникнення (первіснасправедлива).За первісною вартістю А за сумою фактично сплачених за них коштів, З за сумою моб коштів. За справедливою вартістю А за тією сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання певних активів в поточний час, З- за сумою яку необхідно для проведення розрахунку у даний момент часу. Приведення вартості у відповідності до ринкової зд шляхом переоцінки.

В першу чергу цей документ вміщує положення облікової політиці банку щодо формування резервів на покриття втрат від неповернення кредитів, під знецінення ЦП та ін сумнівні активи, правила списання з балансу безнадійних щодо повернення кредитів, нарахування % доходів і витрат , порядок організації  внутрішнього контролю при здійснені бухг процедур тощо.

 


хиты: 361
рейтинг:-1
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь