пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік операцій з формування та використання резерву на покриття кредитних ризиків та  відображення зазначеного резерву у балансі

Для  мінімізації кр ризику банки ств.резерви на покриття можливих втрат від провед.кр.операц. Залежно від джерел формування цей резерв розподіляється на: загальний і спеціальний. Загальний –формується за рах-к прибутку банку після сплати податку на прибуток, тобто поточного і нерозподіленого прибутку. Спец.резерви банки форм.для відшкодув.можливих збитків за кр.опер.,за опер.з ЦП, за дебітор.заборг. Формув.резервів банки здійсн.щомісячно у повному обсязі незалежно від рівня доходів банку за групами ризику відповідно до суми фактичної кредиторської заборгов. станом на 1 число місяця наступного за звітним.Осн.розрах.резерву  під коед.ризики є клас.кр.портфеля за кожною операц. із врахув.зокрема фін.стану позич.,стану обслуговув.позичальником кр. заборгованості .На підставі клас.кр.ризику з урах.забезпеч.кредиту визн.розмір кред.ризику за кожною операц.НБУ встан.такі норми відрах.: на стандартні кредити-1%,кредити під контролем (коєф ризику 5%),субстандартні кредити (20%) ,сумнівні кредити (50%),безнадійні (100%). Спец.резерви за кр.опер.відобр.на контрактивних рах.групи 159 за кред.опер.банків і групи 240 за кред.опер.клієнтів. Зокрема 1590- резерви під нестандартну заборгов.ін.банків.Цей рах.призн.для обліку резервів на можливі втрати за заборгован.ін.банків, яка віднесена до категорії: сумнівна,безнад,підконтр,субстанд.Дт суми списаної нестандартної заборг.,або зменш.резерву; Кт суми сформованого резерву і його збільш. 1591-резерви під стандартну заборгованість. Формув.резервів за клієн.опер.відображ на гр.240,зокрема 2400-резерви під нестанд.заборг.,2491(Ка)-резерви під стандартну заборгов.Викор.також рах. 7кл.,гр.77-відрах.у резерв.7701- відр.в резерв під заборгов.ін.банків, 7702- відр.в резерв під заборг.за наданими кредитами клієнтам..Опер.із форм.резерву під кред.заборг.оформ.б/п:1)заборг.банків Дт 7701,Кт 1590,1591.2)заборг.клієнтів Дт 7702,Кт 2400,2401. Формув резерву у випадку зменш.суми резерву1_банки Дт1590,1591,Кт 7701(на сум зменш.попередньо сформ.резерву) 2)за операц.клієнтів Дт 24002401., Кт 7702. Списання (погаш)заборг. за рах.резерву : 1)банки Дт 1590,1591, Кт р-ки заборгованості. 2)клієнти Дт 2400,2401,Кт р-ки заборгованості.


хиты: 496
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь