пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Облік позабалансових зобов’язань банку з кредитування.

Кредит починає існув. як актив тільки тоді коли банк узяв на себе безвідкличне зобов”яз.з кредитування клієнта. У разі коли дата операц. і дата переказування коштів клієнту не збігаються, тобто виникає розрив між цими двома операціями, банк відображ. поза балансом факт виникн.зобов”яз.Отже поза балансом облік.майбутні активні операції банку.До кредит. операц., що облік.поза балансом, належать: гарантії, тобто умовні зобов”язання, імовірність виконання яких залежить від платоспроможності та фін. стану контраагента.Позабалансові зобов”яз.облік.за розділами 90-95 класу 9 плану рах.б/о банків. На відповідних рах.цих розділів облік.також умовні виплати, точну суму яких буде визначено за фактичного виконання певних умов або настання подій.Умовні виплати перетворюватимуться на зобов”яз.тільки-но вони стануть імовірними.До настання цого вони не мають х-ру кредитного ризику.Тому банки мають оцінювати ризик відпливу коштів та створювати резерви за цими ризиками та платежами.Комісійна винагорода за здійснення позабалансових кредитних операц.прирівнюються до процентної,а отже, обліковується на відповідних рах. 609 групи плану рах.Приклад: 20.06 банк Адомов.про відкриття кредит. лінії МП”Мир” на 100000грн.,але за умови отримання гарантії від банку Б, яку було документально оформлено 1.07.

1)1.07, після отримання від банку Б відповідної гарантії, банк А відкриває кредитну лінію.Викон б/пров.: Дт-9010-прості гарантії, що отримані від банків, Кт – 9900-контррахунок (100000грн.) та одночасно: Дт- 9129- ін.зобов”яз.з кредитув.,які надані клієнтам,Кт-9900 (100000грн.) Уразі невикон.клієнтом будь=яких зобов”яз.,щодо яких було отримано гарантію, банк А звертається до гаранта-Б з вимогою виконати зобовязання за наданою гарантією.Отримані від гаранта кошти спрям.на погаш.зобов”яз.клієнта перед банком А


хиты: 504
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь