пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Правила обліку прострочених, сумнівних та безнадійних кредитів.

У разі неможливості повернення позичальником кредиту (або його часток, траншів) у встановлений кредитним договором термін допускається здійснення пролонгації кредитів.

Зазвичай, пролонгація кредиту здійснюється з підвищенням відсоткової ставки.

Пролонгація кредитного договору в обов’язковому порядку оформлюється договорами про внесення змін та доповнень до кредитного договору, договору застави (іпотеки, поруки, таран­ні тощо).

У разі відмови банком у пролонгації кредиту заборгованість за основним боргом наступного дня після настання терміну повернення кредиту (його частки, траншу), передбаченого кредитним договором, вважається простроченою та відповідно до розпоря­дження кредитного підрозділу відноситься на рахунок простро­ченої заборгованості. Банком вживаються заходи щодо її пога­шення відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку, які регламентують роботу з проблемною заборгованістю, та чин­ного законодавства України.

Банк відображає в бухгалтерському обліку суму заборгованості за кредитом, що не сплачена позичальником (боржником) у визначений договором строк, наступного робочого дня такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;2207

Кредит

Рахунки для обліку наданих кредитів. 2202

 Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення простроченої заборгованості за кредитною операцією такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами.

 Банк списує за рахунок спеціальних резервів заборгованість за кредитними операціями, яка визнана безнадійною щодо отримання.

У  разі прийняття банком рішення про визнання заборгованості за кредитною операцією сумнівною здійснюється  така бухгалтерська проводка:

     Дебет  Рахунки для   обліку  сумнівної  заборгованості  за  наданими кредитами;

  Кредит   Рахунки для  обліку  наданих  кредитів,  рахунки  для  обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами.

Погашення сумнівної заборгованості за  кредитною операцією відображається такою бухгалтерською проводкою:

   Дебет   Рахунки для  обліку  грошових  коштів та банківських металів, рахунки клієнтів;

  Кредит  Рахунки для  обліку  сумнівної  заборгованості  за   наданими кредитами.

Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за отриманими кредитами

 Банк-позичальник (боржник) відображає суму заборгованості за отриманим кредитом, що не сплачена у визначений договором строк, наступного робочого дня такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку отриманих кредитів;

Кредит

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

 Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку простроченої заборгованості за отриманими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.


хиты: 572
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь