пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальні правила обліку депозитів та вимоги щодо розкриття інформації про депозити у фінансовій звітності.

Етапи здійснення депозит операції

  • Укладення депоз угоди
  • Відкриття та реєстрація рахунку та перерахування коштів
  • Нарахування % за депоз
  • Виплата %
  • Повернення депоз та закриття рахунку

Банк на дату укладення договору про розміщення або залучення коштів на міжбанківському ринку відображає за позабалансовими рахунками вимоги та зобов'язання відповідно до укладеного договору банківського вкладу (депозиту). У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет 9900 Контррахунок

Кредит9360 рах дя обліку депозитів до залучення

 Банк здійснює облік вимог та зобов'язань за позабалансовими рахунками до часу розміщення або залучення коштів за вкладом (депозитом). Якщо розміщення або залучення вкладу (депозиту) здійснюється на дату укладення договору, то вимоги та зобов'язання за позабалансовими рахунками можуть не відображатися.

 Банк у разі припинення дії договору банківського вкладу (депозиту) або його виконання здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет 9360

Кредит 9900

Б здійсн облік коштів на дату залучення на вклад проводкою

Дт- для обл. грош кошів

Кт- для обліку депозитів

способи виплат% аванс, періодично, одночасно з погашенням депоз

нарахування не рідше разу на місяць

дт процентні витрати за коштами 7041

кт- нарахов витрати за строк коштами 2638

виплата %

дт 2638

кт 1001

якщо виплата % авансом то це будуть витрати майб періодів

д-т 3500

кт-1001

дт 7041

кт 3500

повернення вкладу

д-т- рах для обліку депоз

кт рах для обл. грош коштів клієнтів

Інформація про залучені банком вклади (депозити) клієнтів розкривається у:

звіті «Баланс»;

звіті про рух грошових коштів;

примітках до річної фінансової звітності:

19. «Кошти клієнтів»;

20. «Боргові цінні папери, емітовані банком».

Так, у річному звіті «Баланс» кошти клієнтів подаються однією статтею «Кошти клієнтів».

Квартальний звіт «Баланс» містить такі статті стосовно залучених коштів клієнтів:

Кошти юридичних осіб, Кошти юридичних осіб на вимогу

Кошти фізичних осіб, Кошти фізичних осіб на вимогу,

Зауважимо, що у розрахунок зазначених статтей входять як залучені кошти, так і нараховані за ними проценти.

Кошти, залучені за ощадними (депозитними) сертифікатами, відображаються у квартальному та річному звіті «Баланс» у статті «Боргові цінні папери, емітовані банком», яка також містить нараховані за ними процентні витрати. Окрім цього, у квартальному

звіті «Баланс» передбачено подання окремої інформації про боргові цінні папери, емітовані банком в іноземній валюті.

У звіті про рух грошових коштів суми залучених коштів клієнтів наводяться у розділі «Грошові кошти від операційної діяльності» у статтях «Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів», а суми коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами — у статті «Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком».

 


хиты: 555
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь