пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Методика обліку операцій з депозитними (ощадними) сертифікатами.

Ощадний сертифікат це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке показує право власника сертифіката або йою правонаступника на одержання після закінчення визначеного строку суми вкладу та %, установлених сертифікатом, у банку якй його видав

Стаття зобов'язань «ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком»» у річному балансі відбиває заборгованість банку перед кредиторами за залученими від них грошовими коштами шляхом продажу ним сертифікатів.

Оцінювання зобов’язань банку за ОС на час придбання у балансі здійснюється за фактичною собіварт, а в подальшому за теперішньою. Якщо номінальна ставка % > за ринкову, то сертифікат продається зі знижкою(дисконт). Навпаки то з премією.

При розгляді методики обліку ОС основну увагу прид порядку відображення загальної заборгованості банку за ними перед кредиторами у щоденному балансі банку. Загал сума забор перед кредиторами за ОС обліков за пасивними рахунками, які відкриваються на рахунках третього класу:

-довгострокові ОС емітовані банком

- короткострокові…

-ОС на вимогу, емітовані банком.

Алгоритм розрахунку ринкової вартості ОС = номінальньна вартість(кредит сальдо)+неамортизована сума премій(- неамортизована сума дисконту)+ нарах % за ОС

Видані під звіт бланки ОС обліковуються за дт 9890 Бланки ЦП у підзвіті, а відіслані – дт 9891 бланки цп у дорозі. Погашені сертифікати обл. за 9812 Погашені цінності.

Методика обліку ОС, розміщених з дисконтом

Дт рахунки для облыку гр. коштів (на суму номіналу сертифіката - дисконт)2600

Дт  рахунки для облік неамортизован дисконту – сума дисконту 3326

Кт рах для обліку ОС на суму номіналу  3320

Методика обліку ОС, розміщених з премією

Дт рах для обліку гр. коштів – сума номіналу+ премія 2600

Кт –рах для обліку ОС – сума номіналу 3320

Кт- обл. неамортиз премії 3327

Амортизація диск та премії здійсн не рідше разу на місяць

Аморт дисконту за ОС

Дт-р для обл. % витрат за коштами залученими за Ос 7052

Кт- рах для обліку неамортиз дисконту за ОС 3326

розрахунок = дисконт кіль-ть місяців… за дт і кт одна сума

Амортиз премії

Дт для обл. неаморт пермії 3327

Кт для обл. % витрат за коштами залученими за ос 7052

Нарахування % за Ос встановлена річна ст. 12%

Дт рах для обліку % витрат за коштами залученими за ос 3328

Кт- для об нарах витрат 7052

Погашення ос

Дт 3320 100

Дт 3328 10 (1 % на 10 міс)

Кт 2600 110

При щомісяч амортиз 3326,3327 стануть нульовими

 


хиты: 384
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь