пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Побудова синтетичного обліку за строковими  депозитними рахунками та  режим їх функціонування. Типова структура депозитних рахунків.

Депозити — це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укла­деною угодою і банківським законодавством.

Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відріз­няються в залежності від строку, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та деяких інших характеристик.

При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника.

З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити.

Строкові депозити, чи депозити на визначений строк,— це грошові кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, прино­сять власнику відсотковий дохід, не використовуються для платежів на користь третіх осіб і повинні бути повернуті клієнту у визначений строк.

Строкові депозитні рахунки призначені для обліку заборгованості банку за сроковими депозитами клієнтів. За структурою ці рахунки є пасивними і відкриваються клієнтам за умови укладання договору банківського вкладу.Для обліку операцій заощадними вкладами і власне строковими депозитами у банку відкриваються депозитні рахунки. Класифікація строкових і ощадних депозитних рахунків наведена нижче:

Строкові й ощадні депозитні рахунки :

  1. строкові депозити суб¢єктів господарської діяльності: (пас.)

2610 Короткострокові депозити;  2615 довгострокові депозити.

  1. строкові депозити банків: (пас.)

1610 Депозити «овернайт» іншіх банків; 1611 Гарантійні депозити іншіх банків; 1612 Короткостр. депозити іншіх банків; 1615 Довгостр. депозити іншіх банків.

  1. строкові депозити бюджетних установ: (пас.)

2525 Депозити клієнтів, які утримуються з держ. бюджету; 2546 Депозити місцевих бюджетів.

  1. строкові й ощадні депозити приватних осіб: (пас.)

2630 Короткостр. Депозити фіз. осіб; 2635 Довгостр. депозити фіз. осіб.

Отже, при класифікації синтетичних рахунків важлива ще одна ознака: термін залучення депозитів. Згідно з цією ознакою депозити поділяються на короткострокові (до одного року) та довгострокові (понад один рік).

Депозитні рахунки — пасивні, тобто мають кредитове сальдо, і носять мультівалютний характер. На наведених рахунках відобра­жаються операції із залучення та використання ощадних вкладів та строкових депозитів як у наздональній, так і в іноземній валюті.

Сплата відсоткового доходу — важлива особливість депозитних рахунків. Діючими правилами передбачено щомісячне нарахування відсотків незалежно від дати їх фактичної виплати згідно угоди. Нараховані відсотки обліковуються на пасивному балансовому рахунку «Нараховані витрати за строковими депозитами».

Фізичній особі-нерезиденту надається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок, термін зберігання та порядок повернення, розмір %, та умови перегляду %, а також умови розірвання угоди. В разі відкриття вкладного рахунку фіз особі резиденту у договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний №.

Типова структура депозитних рахунків:

АААА – рах-к чи кіль-ка рах-ків, за якими обліков номін суму забо-сті за певним зобов до терміну його погашення  (2610,2611,2615)

ААА6 – рах-ок за яким облік суму неамортиз дисконту за певним зобов

ААА7 – рах-ок за яким облік суму неамортиз премії за певним зобов

ААА8 – рах-ок, за яким облік нараховані витрати за певним зобов

 


хиты: 473
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь