пользователей: 28216
предметов: 12109
вопросов: 227655
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Класифікація банківських рахунків, що відкриваються клієнта

Банки Укр.можуть відк-ти клієнтам такі рах-ки: (поточні бюджетні; кредитні; депозитні.)

Поточні рах-и відкри-я під-вам усіх форм власності, їх відокр.підрозділам, а також фіз.особам для зберігання коштів і здійсн.розрах. Вони приз-і для обігу коштів до запитання. Кожне під-о і його відокрем.підрозділ може відкри-и 1 осн.поточ.рах., всі ін.пот.рах-и цього п-ва вважаються додатковими. На осн.рах-ку обліковується заборгов., яка спис.в беспірному порядку. Номера поточ.рах.їх власник пов.повідомити в податк.органи, а також в банки, де відкриті ін.рахунки;

Бюджетні рах-и відк-я п-ам та їх відокрем.підрозділам, яким виділяють кошти з Держ.та місц.бюджетів для їх цільового використ.;

Кред.рах-и відк-я на договір.основі юр.і фіз.особам тими установами банків, які мають право вид-и кредити. Кред.рах.приз-і для обліку заборг.клієнтів за кр.КБ;

Депоз.рах-и відк-я на підставі депоз.угоди між власником і КБ на термін визнач.угод. Він може поп-сь за рахунок %, нарах.на депозит. Провед.розрахунков.опер.з депозит.рах.забороняється. Видача коштів готівкою з депоз.рах.юр.особам зараховується на поточ.рах.

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкриваються поточні рахунки, що мають назву вклади «до запитання». Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи і документа, що засвідчує особу; угоди на від­криття та обслуговування рахунку між установою банку та громадя­нином; картки із зразком підпису, який вчиняється у присутності працівника банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим пра­цівником і головним бухгалтером банку. Фізичним особам відкриваються в національній ва­люті вкладні рахунки на підставі договору про його відкриття з ви­дачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книж­ки — іменної чи на пред'явника). Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначе­ні для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з по­точного рахунку в національній чи іноземній валюті. Представництвам та устано­вам уповноважені банки можуть відкривати рахунки типу «Н» та типу «П». Рахунки типу «Н» відкриваються у національній валюті. Рахунок типу «П» відкривається уповноваженим банком постій­ним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних ор­ганізацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи. Через ці організації повністю або частково здійс­нюється підприємницька діяльність нерезидента на території України. Рахунок типу «П» використовується відповідно до правил, уста­новлених для поточних рахунків резидентів України. Установи та організації можуть переходити на обслуговування в інший уповноважений банк. За цих умов банк, який закриває рахун­ки типу «Н» і «П», повідомляє про це податкову адміністрацію за місцем реєстрації представництва, регіональне управління Націо­нального банку України, яке видало ліцензії на їх відкриття. Одно­часно банк, в якому рахунок відкривається, повідомляє відповідно ці органи. Можливо переоформлення рахунку типу «Н» на рахунок типу «П».


хиты: 699
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь