пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Параметри аналітичного обліку та формування номеру особового рахунку.

Облік наявності та змін окремих обєктів економічних ресурсів банку та джерел їх утворення з використанням різних параметрів називають аналітичним обліком.

Кожен об’єкт аналіт.обліку характ-ся набором параметрів,необх. для складання фін.звітності.

Усі параметри поділяють на 2 групи:

1.обов’язкові-затверджують з урахуванням вимог НБУ щодо фін. та стат.  звітності банків.Вони обов’язково заповнюються під час реєстрації в сист.бухг.обліку нового контрагента(клієнта)або відкриття аналітичного рах.

Обов’язкові параметри поділяють на загальні(застосовують до всіх аналіт.рах) та спеціальні(лише для окремих груп аналіт.рах. залежно від їх економічного змісту).

Такі параметри впроваджують для автоматизованого ведення деяких операцій та складання спец.фін.звітності на вимогу НБУ.

2.необов’язкові параметри мають рекомендаційний характер.Банки викор. їх для ведення управлінського та податкового обліку,виходячи із потреб складання управл.звітності.

Формування номера аналіт.рах.

До кожного рах. 4 порядку відкривається аналіт.рах.Кожному аналіт.рах. присвоюються відповідний номер.

Номер аналіт.рах маже мати від 5 до 14 знаків.Перші 5 знаків(зліва направо) жорстко регламентуються,інші 9 (6-14) банк формує самостійно віжповідно до впроваджених параметрів аналіт.обліку.Знаки набуваються значень від 0 до 9.Номер рахунку не може містити менше ніж 5 знаків.

Номер аналіт рах. формується за такою схемою:

АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

АААА-номер бал.рах 4 порядку(4 знаки)

К-ключовий розряд (1 знак)

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ-кодована інформація про аналіт.рах.(до 9 знаків)

На анліт.рах. відображаються ті ж зміни що і на синтетичних рах.,але більш детально.


хиты: 524
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь