пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Реєстри аналітичного обліку та характеристика особового рахунку.

Особові рахунки є регістрами аналіт.обліку,що вміщують записи про операції,здійснені протягом операційного дня. Особові рахунки клієнтів складаються у двох примірниках. Другий примірник особового рахунка є випискою з цього рахунка і призначений для видачі клієнту.

Особові рахунки включають такі обов’язкові реквізити:

-номер особового рахунка;

-сума вхідного залишку;

-дату здійснення останньої операції

-дата здійснення поточної операції;

-код банку у якому відкрито рах.

-код валюти

-номер банку-кореспондента;

-номер рахунка-кореспондента;

-номер докумета

-сума операції;

-суми оборотів за дебетом і кредитом;

-сума вихідного залишку;

Виписки з особових рах. клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і слугують клієнтам для контролю за правильністю і своєчасністю здійснення операцій банком.

 


хиты: 367
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь