пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Характеристика окремо кожного класу Плану рахунків.

1кл-казначейські і міжбанк.операції .Рах. 1 кл. призначені для обліку взаємовідносин між НБУ та банками України,між банками України та іноземними банками,зокрема операції з готівкою,банк.металами,кредитами,депозитами та ЦП,що рефінансуються НБУ.

2 кл-операції з клієнтами.Рах. 2 кл. викор. для обліку операцій банку з клієнтами:СГД,органами загальнодерж. управління та місцевого самоврядування,міжнародними фін.установами,фіз.особми.На цих рах. обліковуються кошти на пот.рах,кред. та депозит. рах.,а також окремо дебіт. та кредит. заборг-ть за опер. з клієнтами.

3 кл-операції з ЦП та ін. активи і зобов’язання.За рах. 3 кл. облік-ся опер. з ЦП(крім ЦП що рефінансуються НБУ та фін.інвестицій в дочірні та асоційовані компанії),запаси тов-матеріальних цінностей,субординований борг,розрах.між філіями одного банку,позиція банку за іноз.валютою та банк.металами,дебітор. та кредитор. заборг. установи банку.

4кл-фінансові та капітальні інвестиції.У 4 кл. відображаються довгострокові фін. інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії,операції з ОЗ та нематеріальними активами.

5 кл-капітал банку.У рах 5 кл. обліковується капітал власників банку,який включає стат.кап,емісійні різниці,заг.резерви та ін.фонди,нагромаджений нерозподілений прибуток або збиток за минулі роки,результати переоцінки.

6кл-доходи та 7кл-витрати.6 кл –рах. для обліку відсоткових,комісійних,торговельних,ін.операц. доходів ,а також доходів у вигляді дивідендів,непередбачених доходів.7 кл-рах для обліку обліку відсоткових,комісійних,торговельних,ін.операц. витрат ,а також охоплює рах. для обліку загальноадміністративних витрат і витрат на відрахування в резерви під сумнівні активи та непередбачених витрат.

8кл-управлінський облік

9кл-позабалансові рахунки.На рах 9 кл. обліковуються позабалансові операції.

 


хиты: 390
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь