пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку складових елементів власного капіталу:

1.статутний капітал; СК-це сплачена грош.внесками учасників банку вартість акцій,паїв банку в розмірі визначеним статутом.

500 СК

5000-Зареєстрований СК

5001-Несплач.зареєстр.СК

5002-Власні акції що викуплені у акціонерів

5003 Дивіденди,що спрямовані на збільшення СК

2.резервний капітал; Резервний капіталце сума резервів, створених банком відповідно до законодавства або статутних документів

502 Заг.резерви та фонди банку

5020 Загальні резерви

5021Резервні фонди

5022 Інші фонди банку

3.нерозподілений прибуток.Показник нерозподіленого прибутку відображає ту частку від отриманого прибутку,що нагромадилась за минулі роки і залишилась на розвиток банк.бізнесу після сплати дивідендів власникам і створення резервів згідно з чинним законодавством.

503 Результати минулих років

5030 Нерозпод.прибутки мин.років

5031 Непокриті збитки мин.років

4. інші додаткові джерела власного капіталу.

501 Емісійні різниці

504 Рез.звітного року що очікують затвердження

510Результати переоцінки


хиты: 405
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь