пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку основних видів зобов’язань:

1.кошти банків.До цієї статті включено залишки за коррах. та депозитними рах. овернайт,короткостр. та довгостр. депозитними рахунками,відкриті в банку іншим банкам,а також рах.,на яких обліковуються сума боргу за кредитами,отриманими від ін.КБ та НБУ.За цими рах. обліковується заборгованість банку,яка виникла внаслідок залучення та запозичення коштів від ін.банків на міжбанківському ринку у формі депозитів та кредитів.

2.поточні (переказні) рахунки клієнтів.За цією статтею відображається заборгованість банку перед клієнтами(юр. і фіз. особами),яка виникла внаслідок залучення коштів від них на поточні рахунки(депозити на вимогу).Кошти на цих рах. підлягають поверненню за вимогою вкладників негайно.

3.строкові депозити клієнтів.За цією статтею відображаються борги банку за строковими депозитами клієнтів .

4.боргові цінні папери власної емісії.Ця стаття відбиває заборгованість банку за розміщеними на світових фінансових  ринках єврооблігаціями;борги за облігаціями,розміщеними на внутрішньому ринку;борги за депозитними та ощадними сертифікатами,випущеними на фінансовому ринку України.

5.субординований борг.Виникає у банку внаслідок отримання субординованого кредиту.Субординованим вважається кредит,отриманий банком на термін не менше ніж 5 років і який підлягає погашенню у разі нестачі коштів в останню чергу після задоволення вимог всіх інших  кредиторів або шляхом обміну на власні акції банку.

6.нараховані витрати до сплати,

7.інші зобов’язання.У цей блок включають заборгованість податковим органам за податками та ін. платежами,в позабюджетні фонди і співробітникам банку за внутрішніми операціями банку.

Найчастіше для оцінювання зобов’язань та їх відображення в балансі застосовують історичну (фактичну) вартість, тобто ціну придбання. Крім того, використовуються такі види оцінок: поточна собівартість, вартість розрахунку (платежу), теперішня вартість, справедлива вартість.

Поточна вартість зобов’язання — сума недисконтованих грошових коштів, які були б потрібні для погашення зобов’язан­ня на поточний момент (певну дату). Тобто остаточна дата пога­шення зобов’язання відповідно до угоди ще не настала.

Вартість розрахунку (платежу) — сума недисконтованих грошових коштів, які ймовірно будуть сплачені для погашення зобов’язання у процесі господарської діяльності банку.

Теперішня вартість зобов’язання — теперішня (дисконтована) вартість майбутніх чистих грошових платежів, які ймовірно будуть потрібні для погашення зобов’язання у процесі господарської діяльності.

Справедлива вартість зобов’язання — сума, за якою може бути погашено зобов’язання в операції між обізнаними, незалежними сторонами.

 


хиты: 443
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь