пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Елементи фінансової звітності та компоненти фінансової звітності.

Елемент фінансової звітності-це інформаційна одиниця,що надає сукупність фінансової інформації однорідного порядку про об’єкти фін.обліку,систематизацію яких проведено за економіко-правовою ознакою.

До елементів фін.зв. належать:

-активи

-зобов’язання

-власний капітал

-доходи

-витрати

Компоненти фін.звітності:

1.Баланс-це звіт про фін.стан банку ,який відображає його активи,зобов’язання та власний капітал у грошовому виразі на певну дату.

2.Звіт про фінансові результати-це фінансовий звіт,який відображає доходи та витрати,а також фінансовий результат від госп.д-ті банку за певний період.

3.Звіт про рух грошових коштів-відображає джерела отриманих банком готівкових і безготівкових коштів,напрям їх використання у звітному періоду,рух грош.коштів за звітний період залежно від виду діяльності(операційної,інвестиційної та фінансової).

4.Звіт про власний капітал-це фін. звіт,що відображає зміни та рух капіталу за звітний рік.

5.Примітки.У Примітках розкривається інформація про склад А і П ,доходів і витрат,позабалансових зоб.,операцій з довірчого управління,а також осн.принципи і методи облікової політики банку та її зміни протягом звітного періоду.


хиты: 628
рейтинг:+1
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь