пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Якісні і кількісні параметри банківського ринку.

Банківський ринок – це сукупність існуючих і потенційних клієнтів банку.

Маркетингове дослідження – це системне збирання та об’єктивний запис, кваліфікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій тощо;

воно поєднує споживача, клієнта, громадськість та маркетолога через інформацію.

Маркетингова інформація – це певний масив структурованих даних, необхідних для вирішення певної марк-ї задачі.

Первинна інформація – це інформація, яку дослідник отримує самостійно від носія для вирішення проблеми марк-вого дослідження. Поділяється на кількісну і якісну.

1.Кількісна інформація – відповідає на питання „Що?” і „Скільки?”. Дає можливість кількісно виміряти характеристики досліджуваних явищ.

Осн.види її збору – опитування респондентів з використанням анкет або опитувальних листів. Дозволяє застосувати різні математичні і статистичні методики і моделі для її аналізу.

Генеральна сукупність – це вся можлива кількість респондентів, які є носіями необхідної для дослідника інформації.

Вибірка – це частина генеральної сукупності, окремі елементи якої відібрані для дослідження за певними характеристиками або параметрами, які важливі для дослідника.

2.Якісна інформація – відповідає на питання „Чому?” і „Як?”. Дозволяє глибше проаналізувати сутність явищ, які важко кількісно виміряти. Містить переважно описовий характер, її досить важко проаналізувати за допомогою математичних та статистичних процедур.

Основні методи її збору виступають психологічні методи:1-фокус-групи, 2-глибинні інтерв’ю, 3-проективні методики.

1-фокус-групи(- це різновид неструктурованого інтерв’ю.

Основа для їх проведення – невимушене спілкування ведучого ІЗ 6-10 ОСОБАМИ, котрі мають подібні характеристики з метою об’єктивного визначення їх точок зору щодо певної марк-вої проблеми. Часто доповнюють тестуванням продукту, його упаковки чи рекламних матеріалів.

Недоліки: переважно описовий характер отриманих данних, їх суб’єктивізм та непрезентативність.),

2-глибинні інтерв’ю (- це різновид методу збору первинної інформації якісного характеру. У процесі його використання здійснюється неструктуроване інтерв’ю спеціально підготовленого психолога з ОДНИМ РЕСПОНДЕНТОМ.

3-проективні методики (- це суто психологічні методики, використання яких дає можливість маркетологу приховати справжню мету дослідження. Це опосередкована форма опитування, коли просять пояснити  поведінку інших людей, розкриваючи таким чином їхні власні приховані проблеми

 


хиты: 468
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь