пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Цілі, завдання та предмет контролю маркетингу (м-гу) у банку.

Контроль мар-гу – це постійна, систематична неупереджена перевірка й оцінка становища та процесів у сфері мар-гу, зіставлення норм і реального стану справ.

Осн. цілі контролю б-го мар-гу – оцінка відповідності марк-гових програм потребам банку та оцінка якості виконання таких програм.

Завдання контролю б-го м-гу:

-встановлення ступеня досягнення цілей(аналіз відхилень);

-виявлення можливостей поліпшення(зворотний зв’язок);

-перевірка пристосованості банку до змін умов навколишнього середовища.

Предмет контролю м-гу банку – це контроль:

*результатів,*збуту,*частки ринку,*результатів діяльності служби збуту,*неекономічних показників,*інформації,*цілей та стратегії,*заходів,*організаційних процесів і структур,*ревізія мар-гу.

Процес марк-го контролю у б.поділяється на 3 етапи:

1-встановлення стандартів(фізичні, грошові, програми як стандарти,цілі як стандарти),

2-вимірювання фактично досягнутих результатів(забезпечує зіставлення досягнутих результатів зі встановленими на 1-му етапі з врахуванням припустимих відхилень від контролю стандартів),

3-здійснення необхідних заходів щодо коригування марк-вої стратегії банку(прийняття необхідних коригуючи дій-довести фактичні результати до рівня стандартів або відкоригувати стандарти).

Види контролю:

1-попередній(бюджет банку використ-ся як інструмент планування),

2-поточний(провод-ся в ході здійснення операцій і передбачає систематичну перевірку виконання бюджетів, визначення відхилень від планів, розробку щодо вдосконалення банк-ї діял-ті),

3-заключний(після проведення банк-ї діял-ті з плановими показниками, дозволяє вивчити ефективність та результативність діял-ті в банку і його структурних підрозділах).

Є 3 основні види марк-го плану банку:

1-контроль за виконанням планів(4 напрями:аналіз можливостей надання банк-х послугі продуктів; ан-з конкурентного становища; ан-з стосунків з клієнтами; ан-з співвідношення витрат на надання послуг та коштів,що виділяються б-ком на марк-г);

2-контроль за рентабельністю(урахування факторів: ліквідності і платоспроможності, необхідність створення і підтримка банк-го іміджу);

3-ревізія марк-гу(вивчення марк-го середовища,в якому працює банк).

Бюджетний контроль-це процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналіз відхилень і внесення необхідних змін.

Управління за відхиленнями – це принцип управління, згідно з яким менеджер концентрує увагу лише на значних відхиленнях від плану.

Для аналізу відхилень складають звіт виконання (де є заплановані та фактичні показники),розрах-ть відхилення.

Види відхилень від бюджету:

-позитивні (фактичні доходи перевищують заплановані; фактичні витрати менші за бюджетні),

-негативні (факт.доходи менші запланованих або факт.витрати більше бюджетних).

Альтернативні рішення значних відхилень:

1-коригування чи прегляд бюджету банк-ї установи,

2-внесення корективів у дії для досягнення запланованої мети.

Необхідне складання гнучкого бюджету для фактичних обсягів діял-ті на основі планових дох. і витрат.

Розрахунок гнучкого бюджету для комерц-го банку визнач.за формулою: планові операційні доходи на одиницю (вартість розміщення, факт.обсяг розміщення) –Планові операц-ні витрати на одиницю (вартість залучення) – факт.обсяг залучення – планові коопераційні витрати.

 

 


хиты: 458
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь