пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Методи якісного дослідження банківського ринку: переваги та недоліки.

Систематичні дослідження ринку і пов´язаних з ним питань (маркетингові дослідження) дають змогу формувати інформаційну базу для ефективного керівництва комерційною діяльністю банку в умовах конкуренції.

Інформація потрібна для ухвалення рішення з конкретно сформульованої проблеми. Проте, як правило, у готовому вигляді такої не існує. Є (але не завжди доступні) неопрацьовані дані. Завдання інформаційного дослідження полягає у збиранні необхідних даних, їх структурувані, перетворенні в інформацію для прийняття управлінського рішення. Методологія збирання інформації: Формулювання завдання, Вироблення концепції збирання даних, Збирання даних, Опрацювання й аналіз отриманих даних, Подання отриманих результатів.

Ринок банківських продуктів і послуг — сукупність існую-чих і потенційних клієнтів банку. Розмір ринку загалом назива-ють масштабом ринку.

Методи якісного дослідження:• групові обговорення;• особисті інтерв'ю.

Переваги: поглиблена інформація про об'єкт дослідження. Недоліки: невелика кількість досліджених.


хиты: 410
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь