пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Визначення проблеми розподілу банківського продукту.

Місце виробництва та місце споживання товару не співпадають.

Поняття “розподіл” об’єднує регулювання всіх виробничих заходів, які направлені на переміщення продукту просторі та часі від місця виробництва до місця споживання.

Проблеми розподілу:

А. вибір місця діяльності - Прийняття рішення про розміщення точки продажу означає вибір адреси, приміщення та сфери покриття. На цей вибір впливає багато факторів: 1) привабливість регіону, структура наявної та потенційної клієнтської бази; 2) профіль та вимоги цільового клієнта, обсяги, частота, види та складність банківських операцій; 3) напрям та потужність транспортних потоків; 4) стосунки з місцевою адміністрацією; 5) концентрація бізнесу, підприємств, проживання населення в регіоні; 6) присутність інших банків тощо.

Б. вибір каналів збуту – Існують прямий і непрямий канали збуту (практично не використовується у банківській справі).Системи доставки:1. Універсальні відділення.2. Спеціалізовані відділення 3. Повністю автоматизовані відділення.4. Малочисельні відділення 5. Автоматичні касові машини.6. Фінансові супермаркети.7. Системи електронних платежів у пунктах продажу.8. Системи, які базуються на картках.9. «Розумні» термінали.10.Банківські послуги на дому, телемаркетинг, Internet.

В. фізичний розподіл

 


хиты: 379
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь