пользователей: 27948
предметов: 11956
вопросов: 222061
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Інвестиційний процес та інвестиційний цикл.

Під інвестиційним процесом розуміють процес створення основних фондів і виробничих потужностей від розробки їх техніко-економічних параметрів і до повного досягнення проектних потужностей.

Інвестиційний процес і цикл проходять через одні і ті самі стадії, але на відміну від інвестиційного процесу як безперервного процесу реалізації капітальних вкладень, що відбиває суть розширеного відтворення основних фондів, інвестиційний цикл – це індивідуальний обіг капіталовкладень.

Практика свідчить, інвестиційний процес, у більшості випадків, представляє собою взаємозв’язок різноманітних інвестиційних циклів, які пов’язані з реалізацією конкретних інвестиційних проектів.

Загальновідомо, що інвестиційний цикл – це процес, який реалізується протягом часу здійснення інвестицій. Він визначається часом між моментом формування інвестиційних намірів до моменту виходу зданих у експлуатацію об'єктів на проектні техніко-економічні показники. З іншого боку, інвестиційний цикл можна представити як комплекс заходів від моменту прийняття рішення про інвестування до завершальної стадії інвестиційного проекту.

Інвестиційний цикл складається з трьох головних періодів:

  • передінвестиційна фаза;
  • інвестиційна фаза та експлуатаційна фаза.

Взагалі, інвестиційний процес охоплює достатньо великий фронт робіт, які розмежовані в залежності від стадії його протікання. Враховуючи практичний досвід можна виділити наступні стадії інвестиційного процесу.


хиты: 550
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
денежные отношения
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь