пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Охарактеризуйте фази інвестиційного проекту.

Вся діяльність щодо розробки та реалізації інвестиційного проекту знаходиться у взаємозалежності в часі та просторі.

Період, протягом якого готуються і реалізуються інвестиційні наміри інвестора, прийнято називати життєвим циклом проекту (або проектним циклом).

У міжнародній практиці прийнято виділяти чотири основні фази проектного циклу:

- передінвестиційна (розробка проекту як документа);

- інвестиційна (формування активів проекту "під ключ");

- експлуатаційна (запуск та господарська експлуатація активів і регулярне отримання поточного прибутку, повернення вкладених коштів);

- ліквідаційна.

Життєвий цикл інвестиційного проекту містить такі фази: 1.передінвестиційна (попередні дослідження до кінцевого прийняття інвестиційного рішення; основні стадії: дослідження можливостей – аналіз і уточнення ідей інвестиційного проекту, формування інвестиційної пропозиції, визначення інвестиційних можливостей і складу інвесторів; підготовка техніко-економічного обґрунтування проекту  - опрацювання інвестиційної пропозиції, підготовка та аналіз ТЕОП; розробка, аналіз та оцінка бізнес-плану, обговорення бізнес-плану з інвесторами, уточнення і прийняття рішень). 2. інвестиційна (правова підготовка реалізації проекту, проведення переговорів, укладання контрактів і договорів, а також створення ЮО; науково-технічне опрацювання проекту, технічна підготовка виробництва, організація підготовки, формування попиту і стимулювання збуту, формування мережі, що проводить товар, реклама, формування стратегії збуту, будівництво). 3.експлуатаційна (введення в експлуатацію, доведення до проектної потужності, витрати на підтримання діючих потужностей і оновлення основних фондів).

 


хиты: 463
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
денежные отношения
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь