пользователей: 21241
предметов: 10456
вопросов: 177505
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Охарактеризуйте політику управління реальними інвестиціями.

Політика управління реальними інвестиціями — це складова загальної інвестиційної політики підприємства, що забезпечує підготовку, оцінку та реалізацію найбільш ефективних реальних форм інвестування чи інвестиційних проектів.

Основні етапи, за якими здійснюється процес формування політики управління реальними інвестиціями підприємства, подані в табл. 4.1.

Етапи формування політики управління реальними інвестиціями

  1. Аналіз стан реального інвестування в попередньому періоді. Аналізуються: загальний обсяг інвестування; ступінь реалізації окремих інвестиційних проектів та програм .
  2. Визначення загального обсягу реального інвестування в майбутньому періоді. Основою для визначення цього показника є плановий обсяг приросту ОЗ підприємства у розрізі окремих їх видів, а також немат оборотних активів ,приріст обсягів що забезпечує його виробничо-комерційну діяльність
  3. Визначення форм реального інвестування.
  4. Пошук окремих об’єктів інвестування і оцінки їхньої відповідності напрямам інцест діяльності
  5. Підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів
  6. Забезпечення високої ефективності реальних інвестицій
  7. Забезпечення мінімізації рівня ризику ,пов’язаних з реальним інвестування
  8. Забезпечення ліквідності об’єктів реального інвестування
  9. Формування програми реальних інвестицій (інцест програма- програма сформована на приорітетній темі, вона має бути збалансована окремими цілями)
  10. Забезпечення реалізації окремих інцест проектів та програм.


хиты: 257
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
денежные отношения
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь